Svemir, ipak se vrti

English
Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+27 new articles) The universe is rotating, after all

 

Pусскй
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 27 новые статьи) Вселенная всё-таки вращается

 

Hrvatski
Weitter Duckss teorija svemira Svemir i vrtnja (+ 27 članka 2016/17) Objavljeni članci (2013, 14, 15.) Svemir, što je to (2010.) U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)


2004.
Theory of Zadar Zadarska teorija
rast-tijela
rast-tijela rast-tijela multisvemir-1
 Kontakt e-mail:wduckss@gmail.com

Odakle plavi pomak unutar svemira?

English
Pусскй

Svemir se razlijeće brzinom približnoj brzini zračenja (270.000 km/sek (ovaj podatak je zastario, pogledati članak) i prema Doplerovu efektu svi bi objekti u svemiru trebali imati crveni pomak, ali nije tako. Izgleda da neka tijela (galaksije) se ne obziru na zakone fizike i kreću se u suprotnom pravcu od sila prouzročenih eksplozijom mini mjehura (koji također ne podliježe zakonima fizike).

Sve bi se lijepo slagalo da su ti događaji nasumice zastupljeni po volumenu svemira, ali nisu. Ovi događaji su vezani samo za naše „bliske“ susjede, a one koji su malo dalje i sve do 13,7 milijardi godina svjetlosti imaju crveni pomak u spektru udaljavaju se od nas). Nije mi jasno kako se nisu dosjetili smjestiti nekakvu crnu rupu u našoj blizini koja bi bila odgovorna za ovaj nestašluk i ispričali strašne priče kako će nas ona na kraju sve popapati.

mapa
Kredit: http://fittedplane.blogspot.hr/2009/12/blue-shifted-galaxies-there-are-more.html

Zanimljivost je da galaksija(mn), koje imaju plavi pomak u spektru, ima poprilično (podaci govore o minimum 100, pa sve do 7.000  (Danas poznato da broj plavih promijenjenih galaksija je više od 8300 raspršenih po nebu, a broj se povećava iz dana u dan.)), te da su posložene, a ne razbacane nasumično, što prikazuje priložena mapa.

Kada se galaksije približavaju našoj galaksiji imamo dvije mogućnosti: 
- radi se o prilaženju po istom pravcu (dijelu krivulje),
- ili je pravac prilaženja različit.
U prvom slučaju dolazi do sudara, u drugom do mimoilaženja tijela. Da bi tijela na istom pravcu imala bitno različite brzine moraju postojati razlozi, kojih u ovom slučaju nema (ako bi bila veličina, onda bi se patuljaste galaksije između Andromede i Mliječnog puta sudarile prije, ali one se ili odmiču ili imaju status quo (kvo)). Tijela koja se kreću istim pravcom radi kružne putanje imaju blagi crveni pomak, jer kretanja tijela po krivulji pokazuje da se odmiču u stranu jedno od drugog i pored iste brzine, kao da nemaju isti pravac, smjer kretanja.

Mimoilaženje je realna opcija jer pravci po kojima se kreću ove galaksije su različitih brzina. Brzina raste kada se promatraju tijela kako se odmičemo od centra svemira (brzine u centru su 200 do 300 kilometara u sekundi i manje, najudaljenije se kreću 270.000 km/sec). Andromeda ima negativnu brzinu (približava se) za 300 do 2000 km/sec (različiti su prezentirani rezultati mjerenja) M90 -383 km / sek, M86 -340 km / sek, M98 -142 km / sek…, što znači da su malo dalje od nas ka vani prema površini svemira.

Nakon određene udaljenosti ne može se registrirati plavi pomak između galaksija iako je i tu nedvojbeno utvrđeno: prilaženje, mimoilaženje i sudaranje galaksija koje između sebe moraju imati negativne brzine ili plavi pomak, odnosno prilaze jedne drugima.

text

Dakle plavi pomak je obična zakonitost bitno zastupljena unutar svemira radi vrtnje cijelog volumena, gdje su tijela (galaksije)bliža centru sporija, a najbrže se kreću tijela u vanjskom pojasu. Brzina od centra volumena svemira raste ka vani ili pada od „površine“ obujma svemira ka njegovom centru.
2013.g.

galaxies, local groups Redshift km/s Blueshift km/s

Sextans B (4.44 ± 0.23 Mly)   300 ± 0  
Sextans A 324 ± 2  
NGC 3109 403 ± 1  
Tucana Dwarf 130 ± ?  
Leo I 285 ± 2  
NGC 6822    -57 ± 2
Andromeda Galaxy   -301 ± 1
Leo II (about 690,000 ly)  79 ± 1  
Phoenix Dwarf 60 ± 30  
SagDIG   -79 ± 1
Aquarius Dwarf   -141 ± 2
Wolf–Lundmark–Melotte   -122 ± 2
Pisces Dwarf    -287 ± 0
Antlia Dwarf 362 ± 0   
Leo A 0.000067  
Pegasus Dwarf Spheroidal    -354 ± 3 
IC 10    
NGC 185   -202 ± 3
Canes Venatici I ~  31  
Andromeda III   -351 ± 9
Andromeda II   -188 ± 3
Triangulum Galaxy   -179 ± 3
Messier 110   -241 ± 3
NGC 147 (2.53 ± 0.11 Mly)   -193 ± 3
Small Magellanic Cloud 0.000527  
Large Magellanic Cloud - -
M32   -200 ± 6
NGC 205   -241 ± 3
IC 1613   -234 ± 1
Carina Dwarf 230 ± 60  
Sextans Dwarf 224 ± 2  
Ursa Minor Dwarf (200 ± 30 kly)   -247 ± 1
Draco Dwarf   -292 ± 21
Cassiopeia Dwarf   -307 ± 2
Ursa Major II Dwarf   - 116 
Leo IV 130  
Leo V ( 585 kly) 173  
Leo T   -60
Bootes II   -120
Pegasus Dwarf   -183 ± 0
Sculptor Dwarf 110 ± 1  
Etc.    

  Galaksy Distance billion ly Redsfift (z) Helio radial velocity km / s

GN-z11 ≈13.4 11.09; +0.08; −0.12 295.050 ± 119.917
EGSY8p7 13.2  8.68                /
GRB 090423 13,18 8,2                /
EGS-zs8-1 13,13 7,73                /
z8 GND 5296 13,10 7,51< 291.622 ± 120 
     
CID-42  Quasar    3,9 0,359 89.302
     
NGC 4945 11.7 Mly      / 563 ± 3
M58 62 Mly (68) 0.00506 1.517 ± 1
ESO 510-G13 150 Mly      / 3.455 ± 9
NGC 2903 400 Mly      / 9.401 ± 15
4C 37.11 750 Mly   16.500 ± 300

collisions of galaxies

                                        
NGC 2207 i IC 2163 81 ± 39 M ly      / 2741 ± 15/2765 ± 20
Arp 299 (NGC 3690 & IC 694) 130 M ly      /                   /
NGC 5090 i NGC 5091 150 Mly      / 3.420 ± 20/3.530 ± 150
Sextet of Seyfert 190 M ly      /                   /
NGC 6872 and IC 4970 212 M ly 0.015194±0.0001 4555±30 
NGC 7318  300 Mly      / 6.630 ± 23/5.774 ± 24
Tadpole Galaxy 400 M ly      / 9.401 ± 15
MS 1054-03 6,757 Billion ly  0,8321 246.759
NGC 2207 i IC 2163 11,4 Billion ly 3,035 265.016
     

“Using the Chandra and Hubble Space Telescopes we have now observed 72 collisions between galaxy clusters, including both ‘major’ and ‘minor’ mergers.”

Ovisnost intenziteta svjetla o utjecaju tamne materije i udaljenosti, pogledati u mojim člancima: Observing the Universe through colors and
The causal relation of space and the absence of light in Universe

2018.g.Kako nastaju spiralne i druge galaksije?
English 
Pусскй

Cilj članka je dokazivanje nastajanja galaksija putem rotacije tijela oko osi uz strogo poštivanje zakona o privlačenju materije.
Rotacija tijela (manjih tijela, zvijezda, galaksija ..) se promatra kroz efekte rotacije1 u tvorbi tijela i procesima koje imamo uslijed: rotiranja oko osi, efektima na druga tijela u orbiti ili binarnim sustavima, utjecaj rotacije na stavljanje dolazećeg tijela u orbitu, utjecaj brzine rotacije na broj i masu tijela i čestica u orbiti oko matičnog tijela2, njezin utjecaj na radijus, temperaturu, samim tim i na boju zvijezde i površinsku gravitaciju3.
Uklonimo najprije Veliki prasak.
„Ako službena znanost tvrdi:  “Svemir se širi”, mi moramo imati mali svemir (mali promjer) 300-400 tisuća godina nakon takozvanog Velikog praska i veliki svemir gdje su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“.
“ Svjetlost koja nam dolazi sa "rubova" svemira krenula je na svoj put prema nama u vrijeme zadnjih raspršenja fotona na 3000 K. Ovu je svjetlost prikupio satelit COBE (Cosmic Background Explorer), a kasnije i WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). “
„Kako može događaj iz jedne točke dolaziti sa rubova današnjeg Svemira?
 Ako su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z1113,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“ ujedno i najbrži objekti, prema Big Bang  znači da su ove galaksije i najstariji objekti. 
Relacija je očita najstariji i najudaljeniji objekti imaju najveće brzine. 
Kako onda može vrijediti Hubbleov zakon? Kako se svemir širi sve većom brzinom kada to vrijedi samo za najstarije i najudaljenije galaksije?“
 4

Početak nastajanja galaksija prepoznaju se kod planetarnih i zvjezdanih sustava. Rotacija centralnog tijela omogućava malom broju tijela 5 i druge materije da nadvlada privlačne sile centralnog tijela i da egzistiraju na svojim orbitama oko centralnog tijela ( tijela bez nezavisne rotacije koja su zaključana plimnim silama ili svoju rotaciju ostvaruju ekstremno sporo nemaju druga tijela u orbiti oko sebe (Merkur, Venera i veliki dio satelita).

kako-nastaju-galaksije
Vrlo rasprostranjena  pojava je da centralno tijelo sadrži i gotovo svu materiju sustava (~99% ukupne materije sustava). Stalno djelovanje rotacije i gravitacije dovodi do  stvaranja 6 binarnih sustava, ali dovode do spajanja manjih i većih tijela koja se nalaze na istoj orbiti. Spajanje nastaje kada dva ili više tijela dijele istu putanju, pravac (orbitu) i imaju istovjetne brzine kretanja u orbiti gdje privlačne sile prave vrlo malu razliku.  
“Suprotno ovome procesu rotacije imamo prilaženje tijela na polove centralnog tijela gdje ne nastaju orbite već imamo samo sudar dolazećeg tijela sa centralnim. I ovo tijelo ima brzinu kao  tijela koja prilaze u ravnini ili otklonjeno na ekvator, ali ta brzina ne tvori orbite i niti ima opažanja koja bi išla tome u prilog. Nema rotacije, nema ni orbite neovisno o brzini dolazećeg tijela (novi dokaz, potvrda  11,  12).” 6

Privlačne sile i rotacija zvijezda prvo formiraju binarne sustave. Kako su rotacija i privlačne sile trajni procesi, binarni sustavi prerastaju u skupove (u Mliječnom putu ima ~150 kuglastih zvjezdanih skupova).
Povećanjem mase skupa, mali dio njih prerasta ravnotežu stabilne orbite oko centralnog tijela i njihove orbite počinju se udaljavati (proces Zemlja / Mjesec). Udaljavanjem, od centra galaksije i ulaskom  zvjezdanog skupa u vanjski rub galaksije, uslijed vrlo niskih temperatura (ispod 4,216°K 7) rotacija se povećava i tijelo prelazi u oblik diska. Oni (sada patuljaste galaksije) postaju dugotrajni pratitelji galaksije jer izlaskom prestaje njihov brzi rast.

Postoje još „dva puta koji dovode do nastajanja galaksija sa prepoznatljivim centrom koji se vrti. Prvi je da zvijezda brže vrtnje preživi sve izazove dinamičnog svemira i masom postane dovoljno velika da se broj tijela koji su joj u orbiti može smatrati galaksijom koja će i dalje rasti. 
Drugi put je da se unutar nepravilne galaksije potaknut vrtnjom tijela stvori ciklon od plina ili nevidljive materije koji već postojeću galaksiju iz nepravilnog oblika pretvori u pravilan. 
Sličnost ovih putova je očita jer i brzo rotirajuće zvijezde (ko i sve druge) u centru od pola do pola imaju ciklon. Kod sporijih ciklona zvijezda javljaju se obrtanja pola jer cikloni ne dopiru jedan do drugog uslijed čega se materija na polovima rotira brže ili sporije od one u centru u pojasu ekvatora. Brža vrtnja uravnotežuje tijelo i nije za očekivati naizmjenične promjene polova.”
8

Ovo implicira postojanje minimalno dva tipa jezgri galaksija koji se strukturno razlikuju. Prvi koji je nastao rastom skupova zvijezda i pokretanjem ciklona u centru nepravilne galaksije, drugi je plinovito-tekući nastao rastom zvijezde. Porastom brzina rotacije i formiranja ciklona u centru, jezgre galaksije prvog tipa prerastaju u plinovito-tekuće (ovo podrazumijeva postojanje  prelaznih faza).
Brzina rotacije centra središta galaksije određuje izgled galaksije i procese koji će se odvijati.
Vrlo brza rotacija ciklona (eliptične galaksije) stvara velika trenja koja usijavaju materiju, to vidimo kod kvazara i brzo rotirajućih manjih tijela (zvijezda ..) u emisiji zračenja koje se odvija na polovima.

Veliki broj zvijezda i druge materije (jezgra galaksije) kada rotiraju oko zajedničkog centra ponašaju se kao jedno tijelu u odnosu na ostatak galaksije.
Skup velikog broja zvijezda oko jednog centra stvara zajedničku gravitaciju kao jedno tijelo (koja je odgovarajuća masi jezgre, ~99 % mase cijele galaksije) oko kojeg se formira prepoznatljivi disk zvjezdanih sustava, plina i td.
Spora rotacija jezgre galaksije (kao kod zvjezdanih skupova) nema prepoznatljivi centar (centar je sličan kao kod bliskih binarnih tijela), brza rotacija ima centar koji se proteže od sjevernog do južnog pola jezgre.
Brzina rotacije centra galaksije, uz masu, te koliko je prostor bogat zvijezdama i drugom materijom, određuje veličinu i izgled galaksije (Jupiter .. / Mars .. , kod planeta utjecaj ima i visina temperature okoline planeta). Jezgra pravilne galaksije bez prepoznatljivog centra ima veću brzinu na površini (ekvator) od svoga centra (kao kod dijela kuglastih skupova zvijezda). Kod brzih rotacija u centru koji se proteže od pola do pola brzina opada prema površini jezgre galaksije sve do ruba galaksije kada uslijed niskih temperatura (ispod 4,216°K) dolazi do ubrzanja (rubnih) tijela (kao kod tijela u Oortovom oblaku9).  Izgledu galaksije doprinose i padajuće brzine orbita tijela po dubini kao u našem sustavu kada se mogu dogoditi poravnanje planeta (zvijezda u galaksiji) i td.

Zaključak: Galaksije nastaju neprestanim privlačenjem zvijezda (tijela) i rotacijom koja je stvaratelj svih sustava u Svemiru. Svi procesi se odvijaju u skladu sa fizikom bez hipotetskih pretpostavki za popunjavanjem i postojanjem praznina (hipotetska tijela sa ekstremnom gustoćom) i korištenja tamne materije (tamna materija je medij u kojem se odvijaju svi procesi, ona nema bitan utjecaj na procese).10
28.10.2017.g.

Zašto atmosfere zvijezda nisu bogate metalima?

U tijeku je rasprava na ovu temu na www.unexplained-mysteries.com/forum  

English 
Pусскй

“Unutar ovog procesa odvija se proces rasta i razgradnje elemenata koji je vezan za temperaturu i vrtnju. Na manjim tijelima asteroidima, kometima, i najvećem dijelu satelita i manjih planeta u pravilu zastupljeni su atomi nižeg reda.1 Kada tijela povećaju masu dovoljno, uz druge sile, ona postaju geološki aktivna, njihova temperatura na i unutar kore raste radi stvaranja vrele jezgre, u tim uvjetima nastaju atomi višeg reda. Što je planet aktivniji i topliji zastupljenost viših elemenata je veća. Ipak u određenom momentu temperatura počinje razarati (razgrađivati) više elemente. 
Kako temperatura dalje raste raznovrsnost elemenata je manja, ..“
2

Tema članka je isparavanje atoma i spojeva u vrućim tijelima.
Strogo promatrajući kada temperatura poraste iznad točke kada atom prelazi u plinovito stanje on odlazi u atmosferu. Od čega je sastavljeno vruće tijelo atmosfera je najbolji indikator. Na Zemlji nije tako.
Na dnu mora ili oceana postoje vruće točke koja griju vodu daleko iznad točke vrelišta, voda ne isparava. Vrela voda kada dislocira prema površini brzo se hladi. 3  U atmosferi odlazi vodena para koja je uglavnom od površinskog sloja koji je zagrijan valovima sa Sunca.
Na mjesecu Io-u SO2 iz ledenih vulkana ne stvara atmosferu zbog niskih temperatura na površini (površinska temp. min 90 K, prosječna 110 K,  max 130 K) i iznad površine mjeseca. Niske temperature odmah kristaliziraju SO2 (vrelište 263 °K, talište 201°K)  i vraćaju ga na površinu mjeseca.4   Unutar lave i magme imamo elemente i spojeve koji su nespojivi sa tekućim stanjem jer imaju više vrelište ali i više talište od temperatura lave (SiO2, MgO, Al2O3, TiO2 itd).

  Talište °C   Vrelište °C % u kori
Zemlje
% u plaštu
Zemlje
  Talište °C  Vrelište °C % u kori
Zemlje
% u plaštu
Zemlje
SiO2    1.713    2.950 60,2 46 Si 1.410 2.355 27,7 21,5
Al2O3    2.072    2.977 15,2 4,2 Al 660,35 2.467 8,1 2,2
CaO    2.613    2.850 5,5 3,2 Ca 839 1484 3,6 2,3
MgO    2.825    3.600 3,1 37,8 Mg 648,85 1.090 1,5 22,8
FeO    1.377    3.414 3,8 7,5 Fe 1.535 2750 5,0 5,8
Na2O    1.132    1.950 3 0,4 Na 97,81 882,95 2,8 0,3
K2O      740       - 2.8 0,04 K 63,65 774 2,6 0,03
Fe2O3  1.539 -  1.565 Not Available 2.5   Fe 1.535 2750    
H2O    0   100 1,4  (1,1)   H -259,14 -252,87    
CO2    -56 Sublimation -78,5 1,2   O -218,35 -182,96 46,6 44,8
TiO2    1.843    2.972 0,7   Ti 1.660 3.287    
P2O5 sublimes    360 0,2   P 44,15 280 P4    
Sunce  He 24,85 % , H 73,46% , O 0,77% , C 0,29% , Ostalo 0,53%   He -272,20 -268,934    

Zašto u rastaljenoj materiji postoje elementi i spojevi čije talište i vrelište iznad temperature lave i magme?

Čitaj dalje: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Svemir-i-vrtnja-kratki-tekst.html#Zašto-atmosfere-zvijezda-nisu-bogate-metalima


Utjecaji rotacije zvijezda na njihov radijus, temperaturu ..

English 
Pусскй

Cilj članka je dokazivanje uzročne  povezanosti rotacije zvijezde sa visinom temperature i radijusom zvijezde kao univerzalnog principa. U tekstu umjesto tabela koriste se poveznice prema objavljenim člancima sa tabelama ili prema enciklopediji.

„Rotacija je kružno kretanje objekta oko središta (ili točke) rotacije. Trodimenzionalni objekt uvijek se okreće oko zamišljene linije zove os rotacije. Ako osi prolaze kroz središte mase tijela, tijelo se kaže da se okreće oko sebi ili objekt se vrti. ..
Matematički, rotacija je kruti pokret tijela koji, za razliku od prijevoda, zadržava točku fiksiranu. "
1
  

Zvijezde nisu čvrsta tijela, njihovu rotaciju promatramo unutar prosječne gustoće oko 1,4 g/cm3 što je 40% više od gustoće vode (“Lava je tekućina obično na temperaturama od 700 do 1200 ° C. Lava može biti do 100.000 puta viskoznije od vode” 2).

Uslijed rotacije većeg tijela (galaksije, klastera galaksija ..) zvijezde imaju svoju orbitalnu brzinu na koju dodajemo orbitalnu brzinu galaksije unutar lokalne grupe i klastera galaksija, to zvijezde pozicionira kao vrlo dinamična fluidna tijela.
Rotaciju tekućeg tijela, koje uz navedeno, ima različite temperature dijelova slojeva i između slojeva po dubini, kao i različite brzine rotacije površinskog sloja zvijezde na ekvatoru od polova, ne možemo promatrati kao rotaciju čvrstih tijela   (“ Lava bude vrela ali nikad radioaktivna (niska zračenja koja postoje u lavi smatra se da nisu štetna za ljude i život). Radi poznavanja ponašanja materije kod visokih peći za taljenje željeza (sunčanih pjega, vulkana) znamo da vrela masa dislocira pa bi radioaktivni elementi bili  jednako zastupljeni u lavi nakon 4,5 milijardi godina, ali nisu. Za rastaljenu jezgru odgovorni su masa koja stvara tlak i efekti privlačnih sila Sunca. Zato je Venera toplija od Zemlje i ima više aktivnih vulkana,  https://en.wikipedia.org/wiki/Venus#Surface_geology  iako ima manju masu.) 7.

Brzina rotacije određuje (uz kemijski sastav) jačinu magnetnog polja (veća masa ovdje ne daje veće efekte, jer Jupiter (1.8986×1027 kg) ima jače magnetno polje od Sunca (1.98855x1030 kg) (“ Jupiterovo magnetno polje je četrnaest puta jači od Zemlje, u rasponu je od 4,2 gausa (0,42 mT) na ekvatoru na 10-14 stupnjeva (1,0-1,4 mT) na polovima što ga čini najjaćim u Sunčevom sustavu osim Sunčevih pjega”)) iako ima manju gustoću (1.326 g/cm3) od Sunca (1.408 g/cm3).

Brzo rotirajuća tijela, white dwarfs i plave zvijezde 3 ...

čitaj dalje: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Svemir-i-vrtnja-kratki-tekst.html#Utjecaji-rotacije-zvijezda-na-njihov-radijus-temperaturu

.

Što je istina o Big Bang-u?

English 
Pусскй

Pogledajmo neke moje starije članke uz korištenje malo više relacija: dokazi / hipoteze. Tema ekspanzija, CMB, plavi pomak, ...

...

Universe-rasprava
Snimak ESA

Ako službena znanost tvrdi:  “Svemir se širi”. Mi moramo imati mali svemir (mali promjer) 300-400 tisuća godina nakon takozvanog Velikog praska i veliki svemir gdje su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“.

...

Sada treba ova dva svemira na slici postaviti tako da zadovolji ovu tvrdnju, da svjetlost sa rubova svemira bude svjetlost iz ili sa malog svemira unutar današnjeg svemira (jer tvrde svemir se širi). Našu Zemlju postavite u bilo koju točku velikog svemira.
Kako može događaj iz jedne točke dolaziti sa rubova današnjeg Svemira?
...

Tome u prilog ide i očitanje sve većeg crvenog pomaka što su galaksije udaljenije. Ako su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“ ujedno i najbrži objekti, prema Big Bang  znači da su ove galaksije i najstariji objekti.
Relacija je očita najstariji i najudaljeniji objekti imaju najveće brzine.
Kako onda može vrijediti Hubbleov zakon? Kako se svemir širi sve većom brzinom kada to vrijedi samo za najstarije i najudaljenije galaksije?

...

Prvo su dokazi (prihvatiti), drugo je loša hipoteza (odbaciti).
Prvo je znanost i znanstveni stav, drugo je religija i vjerovanje, službeni stav crkve.
Pitanje je jednostavno: znanost (1) ili nametnuto crkveno vjerovanje (2)?
2017.y.

  Galaxies Distance billion ly Redshift (z)

Helio radial velocity km / s

GN-z11 ≈13.4 11,09; +0,08; −0,12 295.050 ± 119,917
EGSY8p7 13.2  8,68                /
GRB 090423 13,18 8,2                /
EGS-zs8-1

13,13 7,73                /
z8 GND 5296 13,10 7,51 291.622 ± 120 
A1689-zD1 13,10 7,5 (7,6)                 /
SXDF-NB1006-2 13,07 7,215                 /
GN-108036 13,07 7,213                 /
BDF-3299 13,05 7,109                 /
ULAS J1120+0641 Quasar 13,05 7,085                 /
A1703 zD6 13,04 7,045                 /
Etc.

2018.y.

Pročitaj cijeli članak: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Svemir-i-vrtnja-kratki-tekst.html#Sto-je-istina-o-Velikom-prasku

.

Preispitivanje starih, danas važećih,  teorija o Svemiru kroz bazu podataka

English
Pусскй

Članak ima za cilj preispitati, isključivo pomoću dokaza iz dostupnih baza podataka,

Star

Mass Sun 1

Radius Sun 1

Temperature K

Rotation speed

Arcturus 1,08 25,4 4.286 2,4  km/s
R Doradus 1,2 370± 50 2.740 340 day
HD 220074 1,2 49.7 ± 9.5 3.935 3 km/s
Kappa Persei 1,5 9 4.857 3 km/s
Aldebaran 1,5 44,2 3.910 634 day
Hamal 1,5 14,9 4.480 3,44 km/s
Iota Draconis 1,82 11,99 4.545 1,5 km/s
Pollux 2,04 8,8 4.666 2,8 km/s
Beta Ursae Minoris 2,2 42,6 4.030 8 km/s
Beta Andromedae 3-4 100 3.842 7,2 km/s
Betelgeuse 11,6 887 ±203  3.590 5 km/s

 

WR 102 19 0,39 210.000 120 km/s
IK Pegasi 1,65 1,6 7.000/35.000 <32,5
Alpha Pegasi 4,72 3,51 9.765 125 km/s
η Aurigae 5,4 3,25 17.201 95 km/s
Eta Ursae Majoris 6,1 3,4 16.823 150 km/s
Spica secondary 6,97 3,64 18.500 87 km/s
Spica primary 10,25 7,7 22.400 199 km/s
Gamma Cassiopeiae 17 10 25.000 432 km/s
Zeta Puppis 22,5 – 56,6 14-26 40.000-44.000 220 km/s
S Monocerotis 29,1 9,9 38.500 120 km/s
Alnilam 30-64,5 28,6-42 27.000 40-70 km/s
Alnitak Aa 33 ± 10 20.0 ± 3.2 29.000 110 ± 10 km/s

Čitaj dalje: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Svemir-i-vrtnja-kratki-tekst.html#Preispitivanje-starih-danas-važećih-teorija-o-Svemiru

27.04.2017. g.

.

Weitter Duckss teorija svemira

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Weitter-Duckss-Theory-of-the-Universe.pdf

Author: Weitter Duckss (Slavko Sedic) Zadar Croatia

English
Pусскй

Čitati dalje Weitter Duckss teorija svemira 


.

Ostali članci:
stariji
2016/2017

.

space.com-commentary.html

"older" comentari on space.com

.

phys.org-commentary

"older" comentari on phys.org

.

NASA commentary

.

U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

Kratka knjiga. Građa knjige je o Svemiru i utkana je u svakodnevnicu i poratna zbivanja, prožeta humorom i zamišljenim razgovorima sa autorima radova o kojima se raspravlja dok nastaje novi rad. Iako se vrlo često u raspravama i monolozima odmičem od centralne teme, razotkrivanje Svemira je ipak osnovna tema koju prate druge i prepliću se stvarajući lako čitljivo štivo što je kod ovakvih tema usamljen slučaj.
Razvijajući radnju stalno se obraćam "malom" čovjeku, ženi, jer i sam dijelim njihovu sudbinu, muče me isti strahovi, glad za otkrivanjem dalekih prostranstava i pronalaženje odgovora na pitanja koja nas muče od najmlađih dana.
Nikako nisam htio raspravi dati ton ozbiljnosti, bez obzira što mislim da su spoznaje jedinstvene, nisam našao niti jedan razlog zašto bi one bile za mali dio ljudi, dapače za te predodređene i nedodirljive i nisam namijenio ovu knjigu. Ako ipak čitaju, neka im bude teško kao što je nama kada čitamo njihova šablonska pisanja sa uniformama na svakom slogu i na nekom nama nepoznatom jeziku. 

SADRŽAJ:

 

Članci objavljeni u www.academia.edu

https://www.academia.edu/32926807/Reassessment_of_the_old_but_still_employed_theories_through_database_checking
https://www.academia.edu/33292773/Where_is_the_truth_about_Big_Bang_theory.doc
https://www.academia.edu/26326626/Weitter_Ducksss_Theory_of_the_Universe
https://www.academia.edu/31452775/There_is_no_ring_around_Pluto

https://www.academia.edu/19025940/Why_there_is_a_ring_an_asteroid_belt_or_a_disk_around_the_celestial_objects   https://www.academia.edu/28066462/Why_there_are_differences_in_structure_of_the_objects_in_our_system https://www.academia.edu/17760569/The_Oort_cloud._Speed_of_light_is_not_the_limit https://www.academia.edu/18485381/The_causal_relation_between_a_star_and_its_temperature_gravity_radius_and_color

https://www.academia.edu/11692363/Universe_and_rotation
https://www.academia.edu/22690826/Gravitational_waves_a_great_discovery_or_a_great_scandal_a_plagiarism_
https://www.academia.edu/31672354/Why_iron_did_not_sink_when_Earth_was_hot
https://www.academia.edu/30921896/Why_Mars_has_no_atmosphere_like_the_moon_Titan_and_Earth

https://www.academia.edu/23764244/Supernovae_are_not_our_creators
https://www.academia.edu/29185426/What_are_working_temperatures_of_elements_and_compounds_in_the_Universe
https://www.academia.edu/31258374/Observing_the_Universe_through_colors.doc
https://www.academia.edu/31887661/Vacuum_in_space_or_undetected_matter

https://www.academia.edu/(Weitter Duckss profil)
https://www.academia.edu/29645047/Universe-2010.doc
https://www.academia.edu/33846969/Using_tales_in_science_to_acquire_financial_resources_is_it_correct https://www.academia.edu/28066462/Why_there_are_differences_in_structure_of_the_objects_in_our_system etc.

Članci objavljeni u www.ijser.org

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Weitter-Duckss-Theory-of-the-Universe.pdf  
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?The-observation-process-in-the-universe-through-the-database.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?THE-UNIVERSE-IS-ROTATING-AFTER-ALL.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Observation-of-the-Universe-through-questions.pdf

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Is-there-fast-and-slow-combustion-of-stars.pdf 2017 .y.
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Observing-the-Universe-through-colors--blue-and-red-shift.pdf.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Vacuum-in-space-or-undetected-matter.pdf-3.2017.y.
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Reassessment-of-the-old-but-still-employed-theories-of-Universe-through-database-checking.pdf 5.2017.y.

https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Where-is-the-truth-about-Big-Bang-theory.pdf 30.7.2017.y.

www.ijoart.org
http://www.ijoart.org/research-paper-publishing_october-2016.shtml Universe and rotation

www.ijoar.org
http://www.ijoar.org/journals/IJOAR/Volume4_Issue11_november2016.html The observation process in the universe

www.globalscientificjournal.com
http://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/The-influence-of-rotation-of-stars-on-their-radius-temperature.pdf 31.08.2017.y.
http://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/WHY-ATMOSPHERES-OF-STARS-LACK-METALS.pdf 13.10.2017.y.
http://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/How-are-the-spiral-and-other-types-of-galaxies-formed.pdf 11.2017.

www.unexplained-mysteries.com

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/301520-quicker-burning-and-temperature-of-star/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/295090-what-are-the-lakes-on-titan-made-of/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/299470-weitter-ducksss-theory-of-the-universe/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/298246-differences-in-structure-of-the-body/

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/292076-gravitational-waves/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/267990-mars-life-creation-in-universe/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/268345-why-is-the-universe-dark/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/268680-atom-why-did-cern-fail/

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/267586-the-universe-is-rotating/ etc.

www.newtheory.ru

http://www.newtheory.ru/astronomy/sushchestvuet-li-bistroe-i-medlennoe-sgoranie-zvezd-t4092.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/gde-pravda-o-bolshom-vzrive-t4290.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/pereocenka-starih-i-vse-je-upotreblyaemih-teoriy-o-vselennoy-t4267.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/pochemu-est-raznici-mejdu-strukturami-obektov-nashey-sistemi-t3919.html

http://www.newtheory.ru/astronomy/prichinnaya-svyaz-vrashcheniya-zvezdi-i-ee-temperaturi-gravita-t4044.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/chto-takoe-rabochie-temperaturi-elementov-i-soedineniy-t3987.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/teoriya-vselennoy-veittera-dukssa-t3868.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/processi-vo-vselennoy-t3636.html и т.д.

facebook, plus.google

https://www.facebook.com/slavko.sedic (comments on articles  space.com; phys.org; NASA
https://plus.google.com/115809905642384696294
Weitter Duckss и т.д. etc.