Svemir, ipak se vrti

English
Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+25 new articles) The universe is rotating, after all
Pусскй
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 25 новые статьи) Вселенная всё-таки вращается
Hrvatski Weitter Duckss teorija svemira Svemir i vrtnja (+ 26 nova članka) Objavljeni članci (2013, 14, 15.) Svemir, što je to U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

2004.
Theory of Zadar Zadarska teorija
rast-tijela
rast-tijela rast-tijela

 Kontakt e-mail:wduckss@gmail.com
sljedeca cjelina

 

Zašto atmosfere zvijezda nisu bogate metalima?

“Unutar ovog procesa odvija se proces rasta i razgradnje elemenata koji je vezan za temperaturu i vrtnju. Na manjim tijelima asteroidima, kometima, i najvećem dijelu satelita i manjih planeta u pravilu zastupljeni su atomi nižeg reda.1 Kada tijela povećaju masu dovoljno, uz druge sile, ona postaju geološki aktivna, njihova temperatura na i unutar kore raste radi stvaranja vrele jezgre, u tim uvjetima nastaju atomi višeg reda. Što je planet aktivniji i topliji zastupljenost viših elemenata je veća. Ipak u određenom momentu temperatura počinje razarati (razgrađivati) više elemente. 
Kako temperatura dalje raste raznovrsnost elemenata je manja, ..“
2

Tema članka je isparavanje atoma i spojeva u vrućim tijelima.
Strogo promatrajući kada temperatura poraste iznad točke kada atom prelazi u plinovito stanje on odlazi u atmosferu. Od čega je sastavljeno vruće tijelo atmosfera je najbolji indikator. Na Zemlji nije tako.
Na dnu mora ili oceana postoje vruće točke koja griju vodu daleko iznad točke vrelišta, voda ne isparava. Vrela voda kada dislocira prema površini brzo se hladi. 3  U atmosferi odlazi vodena para koja je uglavnom od površinskog sloja koji je zagrijan valovima sa Sunca.
Na mjesecu Io-u SO2 iz ledenih vulkana ne stvara atmosferu zbog niskih temperatura na površini (površinska temp. min 90 K, prosječna 110 K,  max 130 K) i iznad površine mjeseca. Niske temperature odmah kristaliziraju SO2 (vrelište 263 °K, talište 201°K)  i vraćaju ga na površinu mjeseca.4   Unutar lave i magme imamo elemente i spojeve koji su nespojivi sa tekućim stanjem jer imaju više vrelište ali i više talište od temperatura lave (SiO2, MgO, Al2O3, TiO2 itd).

  Talište °C   Vrelište °C % u kori
Zemlje
% u plaštu
Zemlje
  Talište °C  Vrelište °C % u kori
Zemlje
% u plaštu
Zemlje
SiO2    1.713    2.950 60,2 46 Si 1.410 2.355 27,7 21,5
Al2O3    2.072    2.977 15,2 4,2 Al 660,35 2.467 8,1 2,2
CaO    2.613    2.850 5,5 3,2 Ca 839 1484 3,6 2,3
MgO    2.825    3.600 3,1 37,8 Mg 648,85 1.090 1,5 22,8
FeO    1.377    3.414 3,8 7,5 Fe 1.535 2750 5,0 5,8
Na2O    1.132    1.950 3 0,4 Na 97,81 882,95 2,8 0,3
K2O      740       - 2.8 0,04 K 63,65 774 2,6 0,03
Fe2O3  1.539 -  1.565 Not Available 2.5   Fe 1.535 2750    
H2O    0   100 1,4  (1,1)   H -259,14 -252,87    
CO2    -56 Sublimation -78,5 1,2   O -218,35 -182,96 46,6 44,8
TiO2    1.843    2.972 0,7   Ti 1.660 3.287    
P2O5 sublimes    360 0,2   P 44,15 280 P4    
Sunce  He 24,85 % , H 73,46% , O 0,77% , C 0,29% , Ostalo 0,53%   He -272,20 -268,934    

Zašto u rastaljenoj materiji postoje elementi i spojevi čije talište i vrelište iznad temperature lave i magme?
Temperatura lave je od 500 °C do 1.600 °C („Magmas of komatiitic compositions have a very high melting point, with calculated eruption temperatures in excess of 1600 °C.” 5). Temperatura plašta 500 – 900 °C, uz jezgru 4.000 °C (prosječna debljina plašta 2.886 km).    
Ako je to materija iz jezgre, 2.886 km je više puta dovoljno da se materija ohladi posebno uvažavajući vremenski okvir (većina vulkana miruje stoljećima). Visoke temperature u jezgri razgrađuju elemente sa velikim brojem protona  u  elemente sa manjim brojem protona (iz tablice Fe ima 26, Ti 22, K 19, najzastupljeniji Si ima 14 protona (kisik ima 8 protona)).
Složeni atomi nastaju unutar kore Zemlje uslijed djelovanja različitih temperatura (omotača i kore) i tlaka. Ujedno stalnim pristizanjem kisika nastaju(oksidi) vodika (ugljici CH4, CxHx). Spajanjem kisika i vodika imamo vodu itd.

Sastav lave je od većine spojeva koji na temperaturi lave su u krutom stanju Al Si 8 - Na Al Si 8 - Ca Al Si 8 (Feldspars), odnosno MgO talište 2,825 °C, vrelište 3,600 °C,  Al2O3  2,072 °C/2,977 °C; SiO2 1,713 °C/2,950 °C; TiO2 1,843 °C/ 2,972 °C, CaO 2.613 °C/2886 °C, FeO 1.377 °C/3.414 °C, Na2O 1132 °C/1.950 °C  itd što je najbolje vidljivo iz omjera zatupljenosti dviju skupina spojeva:  Anorthosite je Ca Al Si 8 . 90-100 /Na Al Si 8  0-10 preko bytovnit 79-90 /30-10 labradorite 50-70 / 50-30, Oligoclase 10-30 / 90-70, albit 0-10 /100-90, ili
Basalt generally has a composition of 45–55 wt% SiO2, 2–6 wt% total alkalis, 0.5–2.0 wt% TiO2, 5–14 wt% FeO and 14 wt% or more Al2O3. Contents of CaO are commonly near 10 wt%, those of MgO commonly in the range 5 to 12 wt%,
Granite: SiO2 72,04% (silika gel), Al2O3 14,42% (glinica), K2O 4,12%, Na2O 3,69%, CaO 1,82%, FeO 1,68%, Fe2O3 1,22%, MgO 0,71%, TiO2  0,30%, P2O5 0,12%, MnO 0,05%
 itd podaci preuzeti iz Wikipedije). ). Obrazloženje da granit uz tlak od nekoliko atmosfera postaje tečan na nižim temperaturama ne objašnjava zašto je tekući u lavi uz jednu atmosferu.

Hlapljivi elementi i spojevi (čije je vrelište ispod temperature lave) isparavaju iz lave ali uslijed niskih temperatura koje su niže (npr. lava od 1.200 °C, zrak 15°C, talište magnezija je 648,85 °C , vrelište 1.090°C, umjesto da ispari u atmosferu čestice magnezija uslijed niske temperature se hlade i ostaju na površini lave (utječe na visinu viskoziteta lave, niže temperature imaju mali broj elemenata i spojeva koji skaču iz tekućeg u plinovito stanje i nazad, porastom temperature taj broj raste i viskozitet opada) i proces se ponavlja dok čestica magnezija ne postane spoj MgO talište 2,825 °C, vrelište 3,600 °C (ili samo Mg, proces stvrdnjavanja i hlađenja lave).

Pogledajmo sve iz perspektive podvlačenja i razmicanja ploča. Ako postoji proces nastajanja rastaljene materije trenjem podvlačenja ploča (Konvergentne granice ) pa dobivamo vulkane zašto kod razmicanja ploča (Divergentna granica) imamo rastaljenu materiju? Dva suprotna procesa daju istovjetne rezultate i daju jednostavan odgovor, ispod kore nalazi se rastaljena materija (magma).

Sun photospheric composition (by mass)

Melting point °C Boiling point °C

Hydrogen 73.46% -259,14 -252,87
Helium 24.85% -272,20 -268,934
Oxygen 0.77% -218,35 -182,96
Carbon 0.29% 3.547,00 4.827,00
Iron 0.16% 1.535,00 2.750,00
Neon 0.12% -248,67 -246,05
Nitrogen 0.09% -209,86 -195,75
Silicon 0.07% 1.410,00 2.355,00
Magnesium 0.05% 648,85 1.090,00
Sulfur 0.04% 112,85 444,674

Average density          1.408 g/cm3
Temperature photosphere : 5,772 K

Danas mi nemamo povezanost tlaka sa gustoćom i temperaturom, imamo suprotno, da porastom tlačnih sila materija se razrjeđuje i gustoća opada.
Prihvaćene teorije (za Sunce) sugeriraju da tlačne sile za sloj materije debeo 552.000 km i gravitacija tijela mase ~2 x1030 daju gustoću 0,2 g/cm2 (radiative zone), nasuprot ovoga imamo, tlačne sile za jezgru Zemlje  koja je duboko 5.100-6.378 km ispod površine i gravitacije tijela (Zemlja) mase ~6 x 1024  ima gustoću 12,8-13,1 g/cm2.  Ovo ne zvuči nimalo uvjerljivo i nije bazirano na  znanosti.

Prihvaćajući da : “Rast se ne zaustavlja samo sa atomima, naprotiv udruživanje teče dalje (spajanjem, kemijskim reakcijama i kombinirano) tako nastaje plin, prašina, pijesak, stijene koje nazivamo asteroidima i kometima… planeti, kada planeti dosegnu 10% mase Sunca postaju zvijezde koje mogu biti doista velike (super divovi). 
Da rast tijela je stvarnost dokazuju milijuni kratera razasutih po tijelima našeg sustava a da su ti procesi neprekinuti i danas jednako živi kao i u bilo kojem dijelu prošlosti, dokazi su stalni udari asteroida u naš omotač i zemlju ( procjene govore da na Zemlju padne od 4.000 do 100.000 tona izvan zemaljskog materijala godišnje)“
2 procesi na i u zvijezdama su slični  procesima  kod rastaljenih planeta i drugih manjih tijela. Unutrašnjost zvijezde je mix materije koja je kemijski manje raznovrsna (količinom i raznovrsnošću) od lave (magme).
Uslijed dugotrajnog izlaganja težih atoma i spojeva temperaturama iznad njihovog vrelišta oni se razgrađuju u atome vodika, helija, kisika (~73/24/1/).
M tip zvijezda (fraction of all main-sequence stars 76.45%) uslijed temperatura 2,400–3,700 K mogu imati na površini većinu oksida koje ima magma i  lava na Zemlji u tekućem stanju. Očekivana raznovrsnost kemijskih spojeva će biti manja ali očitanja prisutnosti spojeva u atmosferi će biti mala jer sloj iznad zvijezde je hladniji od vrelišta atoma i spojeva, tu se kristaliziraju i padaju na površinu.

Unutar zvijezda (rastaljenih tijela) vruća materija ima stalnu težnju kretati se prema površini ali je veliki pritisak i rotacija po slojevima usporava a materija se hladi.
Na zvijezdama je u centru zvijezde najtoplije. Materija rastaljena iznad vrelišne točke dislocira prema hladnijoj površini i još hladnijoj atmosferi. Uslijed visokih temperatura  fotosfera i atmosfera (4.100°K Sunce) bi trebale biti preplavljene teškim metalima ali nisu.
Problem ovdje predstavlja što površina jednog dijela zvijezda (F, A, B, O, WR, bijeli patuljci (Sun 5.500°C, Sirius 9.940°K, WR 2 141.000  itd)) je također iznad vrelišne točke atoma, ovdje se proces odvija na granici sa hladnom okolinom izvan vidljive materije. Da su zvijezde (Sunce ..) u centru sastavljene od teških metala (željeza ..) na površini i atmosferi zvijezde bi proporcionalno bili zastupljeni i teški metali.  

“Tvrdnje da dolazi do radioaktivnog raspada treba odbaciti kao nevjerodostojne jer samo oko vulkana Vezuv u Italiji živi preko pola milijuna ljudi i nisu ozračeni. Lava bude vrela ali nikad radioaktivna (niska zračenja koja postoje u lavi  smatra se da nisu  štetna za ljude i život)). Radioaktivni elementi i spojevi se nalaze u kori Zemlje. Lava može proći kroz tu materiji i pokazati radioaktivnost ali to nije dokaz da je magma radioaktivna.). Ploče i vulkani se pomiču. Radi poznavanja ponašanja materije kod visokih peći za taljenje željeza znamo da vrela masa dislocira pa bi radioaktivni elementi bili  jednako zastupljeni u lavi nakon 4,5 milijardi godina, ali nisu („Ultramafic (picritic): SiO2 <45%, Fe-Mg> 8% i do 32% MgO, temperatura do 1500 ° C)“). https://en.wikipedia.org/wiki/Magma#Composition.2C_melt_structure_and_properties  
Za rastaljenu jezgru odgovorni su masa koja stvara tlak i efekti privlačnih sila Sunca. Zato je Venera toplija od Zemlje i ima više aktivnih vulkana,
https://en.wikipedia.org/wiki/Venus#Surface_geology  iako ima manju masu. Dakle imamo uvjerljive i provjerljive dokaze zašto tijela svijetle, ona počinju svijetliti kada imaju dostatnu masu ako se nalaze u udaljenoj orbiti ili su samostalna, dovoljnu masu i učinke privlačnih sila ako su bliže centralnom tijelu (najčešće zvijezdi). Nekada se učilo da je masa 10 % Sunca dovoljna da tijelo bude zvijezda, danas kada imamo neusporedivo više dokaza kroz sve suvremenije instrumente ta granica je izbrisana.” 6


Utjecaji rotacije zvijezda na njihov radijus, temperaturu ..

English 
Pусскй

Cilj članka je dokazivanje uzročne  povezanosti rotacije zvijezde sa visinom temperature i radijusom zvijezde kao univerzalnog principa. U tekstu umjesto tabela koriste se poveznice prema objavljenim člancima sa tabelama ili prema enciklopediji.

„Rotacija je kružno kretanje objekta oko središta (ili točke) rotacije. Trodimenzionalni objekt uvijek se okreće oko zamišljene linije zove os rotacije. Ako osi prolaze kroz središte mase tijela, tijelo se kaže da se okreće oko sebi ili objekt se vrti. ..
Matematički, rotacija je kruti pokret tijela koji, za razliku od prijevoda, zadržava točku fiksiranu. "
1
  

Zvijezde nisu čvrsta tijela, njihovu rotaciju promatramo unutar prosječne gustoće oko 1,4 g/cm3 što je 40% više od gustoće vode (“Lava je tekućina obično na temperaturama od 700 do 1200 ° C. Lava može biti do 100.000 puta viskoznije od vode” 2).

Uslijed rotacije većeg tijela (galaksije, klastera galaksija ..) zvijezde imaju svoju orbitalnu brzinu na koju dodajemo orbitalnu brzinu galaksije unutar lokalne grupe i klastera galaksija, to zvijezde pozicionira kao vrlo dinamična fluidna tijela.
Rotaciju tekućeg tijela, koje uz navedeno, ima različite temperature dijelova slojeva i između slojeva po dubini, kao i različite brzine rotacije površinskog sloja zvijezde na ekvatoru od polova, ne možemo promatrati kao rotaciju čvrstih tijela  (“ Lava bude vrela ali nikad radioaktivna (niska zračenja koja postoje u lavi smatra se da nisu štetna za ljude i život). Radi poznavanja ponašanja materije kod visokih peći za taljenje željeza (sunčanih pjega, vulkana) znamo da vrela masa dislocira pa bi radioaktivni elementi bili  jednako zastupljeni u lavi nakon 4,5 milijardi godina, ali nisu. Za rastaljenu jezgru odgovorni su masa koja stvara tlak i efekti privlačnih sila Sunca. Zato je Venera toplija od Zemlje i ima više aktivnih vulkana,  https://en.wikipedia.org/wiki/Venus#Surface_geology  iako ima manju masu. 7.

Brzina rotacije određuje (uz kemijski sastav) jačinu magnetnog polja (veća masa ovdje ne daje veće efekte, jer Jupiter (1.8986×1027 kg) ima jače magnetno polje od Sunca (1.98855x1030 kg) (“ Jupiterovo magnetno polje je četrnaest puta jači od Zemlje, u rasponu je od 4,2 gausa (0,42 mT) na ekvatoru na 10-14 stupnjeva (1,0-1,4 mT) na polovima što ga čini najjaćim u Sunčevom sustavu osim Sunčevih pjega”)) iako ima manju gustoću (1.326 g/cm3) od Sunca (1.408 g/cm3).

Brzo rotirajuća tijela, white dwarfs i plave zvijezde 3 {( Gustoća ima svoju donju i gornju granicu. Materija ima stalnu težnju prema manjoj gustoći ( Sun 1,408 g/cm3), od ukupnog broja zvijezda Mliječnog puta 96,15 % su zvijezde niskih temperatura M, K i G tip sa temperaturom do ~ 6.000 K. Vrlo mali ili neznatan dio su ekstra vruće, vruće i tople zvijezde 3,85 % (O klasa ~0,00003%, bijeli patuljci, vrlo vjerojatno, slijede ovaj procent). 5  (Ako dodamo i F typ, tipu M, K, i G, tu su gotvo sve zvijezde u Mliječnom Putu izuzev ~0,73003% brzo rotirajućih zvijezda)}, Wolf-Rayet star ( WR 2  “točna brzina rotacije nije poznata. Procjene su u rasponu od 500 km / s; WR 46  “terminalna brzina zvjezdanog vjetra doseže 2450 km / s“  etc.), pulsari, tako zvane neutronske zvijezde, u pravilu imaju negativan omjer radijusa u relaciji masa/radijus (Sun = 1), suprotno vrijedi za zvijezde sporije rotacije (M, K, G tip zvijezde kojih je 96,15 % od ukupnog broja u našoj galaksiji 3, 4,), one imaju pozitivan omjer radijusa ove relacije5,6,7,.

Potrebno je naglasiti “Unutar osporavanja starih teorija nije dopušteno svesti promatranje, utjecaja čimbenika na zvijezde, na masu, radijus, temperaturu i rotaciju tijela oko osi zbog stvaranja neprecizne slike kod statistike ostalih tijela. Rad koristiti samo kao grubi alat za brzo pozicioniranje zvijezde kao kontrolu kod očitanja mjerenja i ako postoje devijacije pristupiti utvrđivanju uzroka devijacije ili ponoviti mjerenja.
Na temperaturu i sjaj utječu i plimne sile iz većeg ili manjeg binarnog efekta, okoliš, gustoća (slojeva) plina između promatrača i zvijezde, brzina dotjecanja vanjske materije na tijelo, posebno u vrtlog ili ciklon na polovima zvijezde (na Zemlju, dnevno, padne ~140 tona svemirskog materijala), različite vrijednosti efekata mase i rotacije kod malih i kod velikih zvijezda.”
5  uz napomenu da dokazi upućuju da zvijezde koje su izvan maglica (veliki dio zvijezda Mliječnog Puta) koje  nemaju bliski odnos sa drugom zvijezdom (unutar nekoliko desetaka AU, ovisno o masi zvijezda) uglavnom poštuju relaciju masa/radijus koja je povezana sa brzinom rotacije zvijezde oko osi5, 6, 8.

Rotaciju zvijezde nije moguće promatrati bez njenih privlačnih elektromagnetnih sila (“Ako tijelo dolazi okomito na ekvator i na pravac kretanja centralnog tijela (većeg tijela jer veći diktira pravila igre) privlačne sile moraju u svakoj točci prilagođavati pravac za nastalu dužinu kretanja centralnog tijela i pravac se polako pretvara u krivulju.  U finalu rotacije oba tijela, uz brzinu,  postavljaju nadolazeće tijelo u orbitu. ..
Suprotno ovome procesu rotacije imamo prilaženje tijela na polove centralnog tijela gdje ne nastaju orbite već imamo samo sudar dolazećeg tijela sa centralnim. I ovo tijelo ima brzinu kao  tijela koja prilaze u ravnini ili otklonjeno na ekvator, ali ta brzina ne tvori orbite i niti ima opažanja koja bi išla tome u prilog. Nema rotacije, nema ni orbite neovisno o brzini dolazećeg tijela.”
7)
.
Paralelu imamo kod magneta gdje rotirajući magnet djeluje na bliska tijela koje privlači magnet. Zvijezda ima velike privlačne sile (gravitacija) i one djeluju stalno bez ograničenja što je vidljivo na orbitama tijela oko zvijezde (česticama, plinu, prašini, asteroidima, kometama itd.).

Izuzev manjeg dijela tijela (do 1% mase centralnog tijela) na stabilnim orbitama  koje su manje eliptične, ostala tijela završavaju u spajanju sa centralnim tijelom (dio se spaja sa većim i manjim tijelima u orbiti ili se spajaju između sebe stvarajući novo tijelo). 7, 9  
Taj proces je stalan, brži ako je okolina bogata materijom, sporiji gdje je manje materije. 
Zvijezde sa bržom rotacijom imaju više tijela (masom, najčešće i brojem) (“Predmeti bez neovisne rotacije (kao što su Venera, Merkur itd.) ne mogu usmjeriti druge objekte u svoje gravitacijsko polje.” 7, 15) u orbitama oko sebe.

Povećanjem brzine rotacije stvaraju se uvjeti za postojanje asteriodnog pojasa. Zvijezde vrlo brze rotacije imaju i disk plina (disk može izostati ako je okolina zvijezde siromašna materijom i to rijetko jer povećanje brzine zvijezde ovisi o priljevu materije u vrtloge ili ciklone koji se nalaze na polovima zvijezde6, 7, 9, 10). Zvijezde sa vrlo brzom rotacijom oko osi na polovima imaju povećanu emisiju zračenja koja može kadkada varirati uslijed povećanog prodiranja materije u ciklon ili brži vrtlog11, 16.
Slojevi i materija unutar zvijezde stvaraju trenje uslijed različitih brzna rotacije slojeva.
Tlak unutar zvijezde doprinosi njenom zagrijavanju ali do izvjesne granice, ovisno o masi zvijezde. Velike zvijezde, S Cassiopeiae 930 R Sun ima 1.800°K, CW Leonis 700 R Sun (uz vrlo dinamična zbivanja oko nje) ima površinsku temperaturu 2.200 °K.

Na temperaturu iznad ovih vrijednosti utječe uglavnom brzina rotacije oko osi i binarni efekti bliskih zvijezda (unutar nekoliko desetaka AU) i manjih tijela , ovisno o masi i rotaciji bliske zvijezde i manjih tijela, efekti mogu biti veći ili manji. Što je bliskiji odnos efekti koji utječu na temperaturu su veći “Postanak Zemlje (i drugih tijela) možemo vezati samo za rast i okrupnjavanje materije u Svemiru. Slijed okupljanja vidimo kroz postojanje na jednom mjestu (dijelu Svemira) plina, prašine, malih i većih asteroida i kometa, planetoida, tijela veličine planeta, malih i velikih zvijezda i centara galaksija. Dok je masa mala, tijela su hladna. Porastom tlaka (i drugih sila gravitacije, kroz odnos dvaju ili više tijela, brze rotacije)) materija se zagrijava. Nakon kritične točke (zbroja sila) postaju vruća tijela koja odašilju zračenja (koje mi vidimo kao svjetlost).”.17.

Udružujući masu i brzu rotaciju dobijamo vrlo vruće zvijezde. 6 Ipak i male zvijezde mogu imati vrlo visoke temperature zahvaljujući velikoj brzini rotacije, PG0112+104 0,5 M Sun ima 30.000°K, HD 149382 0,29 – 0,53 M Sun ima površinsku temperaturu 35.500±500°K, Wolf-Rayet star i td.

“Mlade zvijezde mogu imati brzinu rotacije više od 100 km / s na ekvatoru. Zvijezda B klase Achernar, primjerice, ima ekvatorsku brzinu od oko 225 km / s ili više.” 12   “Mlade” zvijezde su samo brzo rotirajuće zvijezde (uključujući ovdje i “proto zvijezde”14) koje nalazimo najčešće gdje su događaji intenzivni, u maglicama i gdje postoji velika prisutnost vidljive materije.
U Mliječnom Putu oko 96,15 % od ukupnog broja svih zvijezda su zvijezde sa sporom i sporijom rotacijom.  “Mlade” zvijezde u našoj galaksiji su zastupljene unutar ~0,00003% i manje3.

Uz privlačne sile, rotacija je glavni kreator svih sustava u našem Svemiru i šire (“Tijelo (svemir) koje rotira ima pravac kretanja što znači, na osnovu svega dokazanog unutar svemira, da pravac ne može biti izvan nekog sustava i da ne postoji samo jedna jedinka.
Ovaj prostor (multisvemir) ima jednu osnovnu odrednicu a to je da je temperatura prostora niža od temperature svemira.“
). 9, 13

.

Što je istina o Big Bang-u?

English 
Pусскй

Pogledajmo neke moje starije članke uz korištenje malo više relacija: dokazi / hipoteze. Tema ekspanzija, CMB, plavi pomak, ...

Hubble je uz pomoć Dopplerovog efekta zaključio da su udaljenosti galaktike i njene brzine udaljavanja proporcionalni tj. da se dalje galaktike udaljavaju od nas većim brzinama. Ta se proporcionalnost može izraziti formulom koju nazivamo Hubbleov zakon : v = H0 r. Wikipedia hr.

Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd.

„Pojam „protogalaxy” je općenito prihvaćeno da znači „preci današnjih (normalnih) galaksija, u ranim fazama stvaranja”. https://en.wikipedia.org/wiki/Protogalaxy

Svemir je star (Wikipedia,  arXiv:1502.01589 ) 13.799 ± 0.021 billion years (milijardi godina).
Big Bang teorija je prevladavajući kozmološki opis razvoja svemira. Prema ovoj teoriji, prostor i vrijeme pojavili zajedno 13.799 ± 0,021 milijarde godina prije [2] s fiksnom količinom energije i materije koja je postala manje gusta kao Svemir se širi. Nakon početne ekspanzije, svemir ohladi, čime prve atomske čestice da se dobije te jednostavne atome . Div oblaci kasnije spojio preko gravitacije u obliku galaksija, zvijezda, i sve ostalo i danas vide  https://en.wikipedia.org/wiki/Universe#cite_note-Planck_2015-2

“Brzina svjetlosti u vakuumu iznosi 3x108 m/s, tačnije 299.792.458 metara u sekundi.  Kao i “S obzirom na širenje povećava kako povećanje udaljenosti, udaljenost između dvaju udaljenih galaksija može povećati na više od 3 × 10 8 m / s,” Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#Expansion_of_space

Ako se je emisija svjetlosti dogodila prije 13,39 milijardi svjetlosnih godina (GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd) da li je svjetlost uopće putovala  ovih 13,39 mlrd. sg,  kako je mi danas možemo vidjeti?

(pri čemu je H0 - Hubbleova konstanta, koeficijent razmjernosti kojoj se danas vrijednost procjenjuje između 60 i 70 km/s po mega parseku (Mpc). Brzina udaljavanja mjeri se pomakom spektralnih linija prema crvenom dijelu spektra, dakle povećanjem njihovih valnih duljina, što se tumači Dopplerovim učinkom. Wiki)

Universe-rasprava
Snimak ESA

Ako službena znanost tvrdi:  “Svemir se širi”. Mi moramo imati mali svemir (mali promjer) 300-400 tisuća godina nakon takozvanog Velikog praska i veliki svemir gdje su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“.

„Oko 300 000 godina nakon Velikog praska, pri temperaturi od 3000 K, svemir postaje proziranWikipedia hr.
i još kažu
“ Svjetlost koja nam dolazi sa "rubova" svemira krenula je na svoj put prema nama u vrijeme zadnjih raspršenja fotona na 3000 K. Ovu je svjetlost prikupio satelit COBE (Cosmic Background Explorer), a kasnije i WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). “

Sada treba ova dva svemira na slici postaviti tako da zadovolji ovu tvrdnju, da svjetlost sa rubova svemira bude svjetlost iz ili sa malog svemira unutar današnjeg svemira (jer tvrde svemir se širi). Našu Zemlju postavite u bilo koju točku velikog svemira.
Kako može događaj iz jedne točke dolaziti sa rubova današnjeg Svemira?
Identično je sa centrom galaksije, on može biti samo u jednom pravcu. Možete slobodno premještati mali svemir unutar i izvan današnjeg Svemira rezultati će ostati isti, neće svjetlost stizati sa rubova svemira, ona će stizati isključivo iz jedne točke. Radi lakšeg razumijevanja možete crtom povezati našu lokaciju koja je bilo koja točka u svemiru i mali svemir i odmah ćete vidjeti da u slučaju postojanja svemira 300-400 tisuća godina nakon Velikog praska svjetlost mora dolaziti iz jedne točke (ni u kojem slučaju postojanja dva svemira (pra svemira i današnjeg svemira) takozvana pra svjetlost ili svjetlost iz daleke prošlosti ne dolazi iz svih pravaca).
Jedino je moguće da svjetlost sa udaljenosti 13 i više milijardi godina stiže sa današnjeg Svemira na Svemir 300 ili 400 tisuća nakon Velikog praska, što je suprotno svim službenim tvrdnjama.

Ovi dokazi upućuju na nepostojanje tako zvanog Velikog praska. Tome u prilog ide i očitanje sve većeg crvenog pomaka što su galaksije udaljenije. Ako su “Najudaljeniji objekti u svemiru su galaksije GN-z11 13,39 bn ly (milijardi svjetlosnih godina), EGSY8p7 13,23 bn ly, GRB 090423 13,18 bn ly itd“ ujedno i najbrži objekti, prema Big Bang  znači da su ove galaksije i najstariji objekti.
Relacija je očita najstariji i najudaljeniji objekti imaju najveće brzine.
Kako onda može vrijediti Hubbleov zakon? Kako se svemir širi sve većom brzinom kada to vrijedi samo za najstarije i najudaljenije galaksije?

Isto vrijedi i za „Kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje” Wiki . Ponovo primjenjujemo  „mali“ i „veliki“ Svemir . Pozadinska zračenja kao ni svjetlost  nemaju nikakvu, ni teorijsku, mogućnost da stižu sa ili iz malog Svemira, posebno zato što brzina svjetlosti (i pozadinskog zračenja) su vrijednosno iznad brzine širenja Svemira po Big Bang. Ta zračenja uvijek su išla prema van a nikako nemaju mogućnost kretati se prema unutra.

Nepostojanje dokaza o širenju svemira vidimo i iz postojanja plavog pomaka kod galaksija i klastera galaksija. U svemiru se tijela sudaraju, ne bježe jedno od drugog. Sudaraju se mala tijela, zvijezde, galaksije i klasteri galaksija. „Space Telescopes we have now observed 72 collisions, including both ‘major’ and‘minor’mergers.“ (registrirano je 72 sudara klastera galaksija)

Netočno je da,
1. „Svjetlost i zračenja nam dolazi sa "rubova" svemira.“
ili je netočno
2. da je postojao Big Bang i sve što ga prati?

Prvo su dokazi (prihvatiti), drugo je loša hipoteza (odbaciti).
Prvo je znanost i znanstveni stav, drugo je religija i vjerovanje, službeni stav crkve.
Pitanje je jednostavno: znanost (1) ili nametnuto crkveno vjerovanje (2)?

Vidjeti također: Ashwini Kumar Lal, Ph.D. and Rhawn Joseph, Ph.D. http://cosmology.com/BigBangReview.html (dodano naknadno)

.

Preispitivanje starih, danas važećih,  teorija o Svemiru kroz bazu podataka

English
Pусскй

Članak ima za cilj preispitati, isključivo pomoću dokaza iz dostupnih baza podataka, stare, ali danas prevladavajuće teorije Evolucije zvijezda, termonuklearno sagorijevanje (fuziju) materije potrebnu za toplotu zvijezda, utjecaj brzine kolapsa oblaka plina na temperaturu i starost zvijezda.

-Polazne osnove su da masa izravno određuje temperaturu zvijezde.

Velike zvijezde / mala tijela

Star Radius Sun 1 Temperature K

S Cassiopeiae  930 1.800
CW Leonis 700 2.200

-nasuprot ...

Čitaj dalje: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Svemir-i-vrtnja-kratki-tekst.html#Preispitivanje-starih-danas-važećih-teorija-o-Svemiru

27.04.2017. g.

.

Weitter Duckss teorija svemira

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Weitter-Duckss-Theory-of-the-Universe.pdf

Author: Weitter Duckss (Slavko Sedic) Zadar Croatia

English
Pусскй

Čitati dalje Weitter Duckss teorija svemira 


.

Ostali članci:
stariji
2016/2017

.

space.com-commentary.html

"older" comentari on space.com

.

phys.org-commentary

"older" comentari on phys.org

.

NASA commentary

.

U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

Kratka knjiga. Građa knjige je o Svemiru i utkana je u svakodnevnicu i poratna zbivanja, prožeta humorom i zamišljenim razgovorima sa autorima radova o kojima se raspravlja dok nastaje novi rad. Iako se vrlo često u raspravama i monolozima odmičem od centralne teme, razotkrivanje Svemira je ipak osnovna tema koju prate druge i prepliću se stvarajući lako čitljivo štivo što je kod ovakvih tema usamljen slučaj.
Razvijajući radnju stalno se obraćam "malom" čovjeku, ženi, jer i sam dijelim njihovu sudbinu, muče me isti strahovi, glad za otkrivanjem dalekih prostranstava i pronalaženje odgovora na pitanja koja nas muče od najmlađih dana.
Nikako nisam htio raspravi dati ton ozbiljnosti, bez obzira što mislim da su spoznaje jedinstvene, nisam našao niti jedan razlog zašto bi one bile za mali dio ljudi, dapače za te predodređene i nedodirljive i nisam namijenio ovu knjigu. Ako ipak čitaju, neka im bude teško kao što je nama kada čitamo njihova šablonska pisanja sa uniformama na svakom slogu i na nekom nama nepoznatom jeziku. 

SADRŽAJ:

1 Rasprava sa Hawkingom

 

2 Fotoni javite se
3 Hubbleova konstanta

 

4 CERN-ova unaprijed izgubljena bitka
5 Čestice i Ledermann

 

6 Da li tako bijaše na početku?
7 Crne rupe, gravitacija,odbojne sile,

 

8 Maglice i maglice
9 Pojavljivanje prikaza

 

10 Pocijepana stvarnost itd.
U potrazi za izgubljenim svemirom ... knjiga

 

Članci objavljeni u www.academia.edu

https://www.academia.edu/32926807/Reassessment_of_the_old_but_still_employed_theories_through_database_checking
https://www.academia.edu/33292773/Where_is_the_truth_about_Big_Bang_theory.doc
https://www.academia.edu/26326626/Weitter_Ducksss_Theory_of_the_Universe
https://www.academia.edu/31452775/There_is_no_ring_around_Pluto

https://www.academia.edu/19025940/Why_there_is_a_ring_an_asteroid_belt_or_a_disk_around_the_celestial_objects   https://www.academia.edu/28066462/Why_there_are_differences_in_structure_of_the_objects_in_our_system https://www.academia.edu/17760569/The_Oort_cloud._Speed_of_light_is_not_the_limit https://www.academia.edu/18485381/The_causal_relation_between_a_star_and_its_temperature_gravity_radius_and_color

https://www.academia.edu/11692363/Universe_and_rotation
https://www.academia.edu/22690826/Gravitational_waves_a_great_discovery_or_a_great_scandal_a_plagiarism_
https://www.academia.edu/31672354/Why_iron_did_not_sink_when_Earth_was_hot
https://www.academia.edu/30921896/Why_Mars_has_no_atmosphere_like_the_moon_Titan_and_Earth

https://www.academia.edu/23764244/Supernovae_are_not_our_creators
https://www.academia.edu/29185426/What_are_working_temperatures_of_elements_and_compounds_in_the_Universe
https://www.academia.edu/31258374/Observing_the_Universe_through_colors.doc
https://www.academia.edu/31887661/Vacuum_in_space_or_undetected_matter

https://www.academia.edu/(Weitter Duckss profil)
https://www.academia.edu/29645047/Universe-2010.doc
https://www.academia.edu/33846969/Using_tales_in_science_to_acquire_financial_resources_is_it_correct https://www.academia.edu/28066462/Why_there_are_differences_in_structure_of_the_objects_in_our_system etc.

Članci objavljeni u www.ijser.org

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Weitter-Duckss-Theory-of-the-Universe.pdf  
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?The-observation-process-in-the-universe-through-the-database.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?THE-UNIVERSE-IS-ROTATING-AFTER-ALL.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Observation-of-the-Universe-through-questions.pdf

http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Is-there-fast-and-slow-combustion-of-stars.pdf 2017 .y.
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Observing-the-Universe-through-colors--blue-and-red-shift.pdf.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Vacuum-in-space-or-undetected-matter.pdf-3.2017.y.
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Reassessment-of-the-old-but-still-employed-theories-of-Universe-through-database-checking.pdf 5.2017.y.

https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Where-is-the-truth-about-Big-Bang-theory.pdf 30.7.2017.y.

www.ijoart.org
http://www.ijoart.org/research-paper-publishing_october-2016.shtml Universe and rotation

www.ijoar.org
http://www.ijoar.org/journals/IJOAR/Volume4_Issue11_november2016.html The observation process in the universe

www.globalscientificjournal.com
http://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/The-influence-of-rotation-of-stars-on-their-radius-temperature.pdf 31.08.2017.y.

www.unexplained-mysteries.com

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/301520-quicker-burning-and-temperature-of-star/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/295090-what-are-the-lakes-on-titan-made-of/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/299470-weitter-ducksss-theory-of-the-universe/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/298246-differences-in-structure-of-the-body/

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/292076-gravitational-waves/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/267990-mars-life-creation-in-universe/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/268345-why-is-the-universe-dark/
http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/268680-atom-why-did-cern-fail/

http://www.unexplained-mysteries.com/forum/topic/267586-the-universe-is-rotating/ etc.

www.newtheory.ru

http://www.newtheory.ru/astronomy/sushchestvuet-li-bistroe-i-medlennoe-sgoranie-zvezd-t4092.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/gde-pravda-o-bolshom-vzrive-t4290.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/pereocenka-starih-i-vse-je-upotreblyaemih-teoriy-o-vselennoy-t4267.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/pochemu-est-raznici-mejdu-strukturami-obektov-nashey-sistemi-t3919.html

http://www.newtheory.ru/astronomy/prichinnaya-svyaz-vrashcheniya-zvezdi-i-ee-temperaturi-gravita-t4044.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/chto-takoe-rabochie-temperaturi-elementov-i-soedineniy-t3987.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/teoriya-vselennoy-veittera-dukssa-t3868.html
http://www.newtheory.ru/astronomy/processi-vo-vselennoy-t3636.html и т.д.