svemir3
English
Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+15 New articles) The universe is rotating, after all
Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 15 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается
Hrvatski Weitter Duckss teorija svemira Svemir i vrtnja (+ 16 novih članaka) Objavljeni članci (2013, 14, 15.) Svemir, što je to U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

2004.
Theory of Zadar Zadarska teorija
krateri
 Kontakt e-mail:wduckss@gmail.com


Starac, ribe i more

prosinac 2014

Starac-i-more
Oronuo čamac sa starcem ljuljuška se na morskoj površini koja se prostire u nedogled. Izbrazdano lice preplanulo od vjetra odaje zabrinutost starca dok promatra ribe. Zna on da one nisu svjesne vode u kojoj plivaju niti zašto se stvaraju virovi u njoj i pita se kako bi bilo uopće moguće da im prenese znanje? Nikako, njih nije briga, niti ih je evolucija dovela do toga stadija, ribe su samo ribe.

 http: //news.national...-vesta-science/ „Studija na čelu sa Adam Sarafian pri Woods Hole Oceanografskog instituta (WHOI) u Woods Hole u Massachusettsu, otkrili da su naši morima možda mnogo ranije stigla na našem planetu nego što se mislilo.
Studija gura natrag sata na podrijetlo Zemljine vode do stotina milijuna godina, do prije otprilike 4,6 milijarde godina, kada su svi svjetovi unutarnjem Sunčevom sustavu još uvijek formira.“

//techtimes.com...iquid-water.htm
cirkon
Nova studija pokazuje da je, za razliku od rastaljenih pakla znanstvenici ranije mislili rano Zemlja, bilo je hladno i dovoljno vlažna zemljišta i vodenih površina u obliku, barem za neko vrijeme." Studija je analizirala 4-milijarde-year-old cirkona otkriti više o Hadij razdoblju. (Foto: Rob Lavinsky)
„Znanstvenici su mislili da kada je Zemlja formirana, to je bio okoliš nepogodan za život, bila je pustoš prekrivena lavom, bez čvrste kore i oceana. Oni su mislili da je tada bio pakao na Zemlji. Hadij razdoblje (koje pokriva prvih 500 milijuna godina Zemlje) dobio je ime po Hadu, prema grčkoj riječi za pakao. Sada, nova istraživanja okreće tu hipotezu na glavu. Prvih 500 milijuna godina od  stvaranja Zemlje zapravo možda nije izgledala puno strašno  kao što se je to činilo do danas. Naš planet novorođenče imalo je čvrste kopnene mase, tektonske ploče i oceane u potpunosti formirane 500 milijuna godina prije nego što su znanstvenici u početku mislili.
Istraživanje uspoređuje cirkon koji je nastao prije 4 milijarde godina sa cirkonom koji je formiran u novije vrijeme na Islandu što daje prostor za ove nove hipoteze. Island je, ranije se mislilo, geološki analogan sa starom Zemljom. Međutim, studija, pod naslovom: "Island nije magmatski analogan za Hadij: Dokazi za usporedno cirkonsko istraživanje", kaže to nije slučaj. Članak je objavljen ovaj vikend 1. studenog u časopisu Earth and Planetary Science Letters .
Usporedba drevnih cirkona od Jack Hills u Zapadnoj Australiji sa cirkonima koji su formirani prirodno na Islandu pokazuje da uvjeti u Hadiju Zemlje su iznenađujuće hladni i vlažni.“

Otkriće da su se odvijali isti procesi na Zemlji prije 4,5 milijardi godina kao i danas je očiti dokaz za samo, da su i tada i danas vladali slični klimatski uvjeti.

Prisjetimo se članka objavljenog ovdje „Amerikanci vjeruju da je Svemir ravna ploča“
-…Slično ovome imamo starost rastaljenog dijela Zemlje, (koji ne možemo mjeriti direktnim putem) i starosti kore koja se stalno obnavlja, pa laički gledano možemo pomisliti da je starost Zemlje onolika kolika je starost najstarije stijene (~ 4,4 milijarde godina) umjesto da je njena stvarna starost preko kvadrilijun godina.
Masa svemirskih tijela raste okupljanjem. Procijenjeno je da na Zemlju pada godišnje od 4.000 do 100.000 tona svemirskog materijala, (tijela). Masa Zemlje je ~6 x 1024 kg. Početak nastanka počinje sa meteoritom ili 4.5 milijarda godina, a udruživanje prilagođavamo toj veličini.-


Malo po malo rastu dokazi ovoj tvrdnji. Sada bi za tz. formiranje Zemlje preostalo samo 100 milijuna godina, s tim da bi za to vrijeme se trebala i ohladiti da bi bila u mogućnosti stvoriti koru.
Dovoljno je pogledati: asteroide manje i veće, komete, prirodne satelite planetoide, manje planete (Merkur, Mars) i vidjeti kakva je bila povijest Zemlje. Na svim ovim tijelima vidljivi su milijuni kratera nastalih privlačenjem  tijela što je očiti dokaz da su procesi neprekinuti i da teku i danas istim intenzitetom.


Ne možemo danas promišljati Svemir kao prije 2 i više tisuća godina kao lijepu arabesku koju je stvorila viša sila, niti pored tolikih dokaza da je to odjednom formirana cjelina, a istovremeno promatrati sudare manjih tijela, zvjezdanih sustava, galaksija i te događaje gurati pod tepih ili ih na silu gurati u davno izlizane loše teorije koje uzimamo zdravo za gotovo.

                                                                        


Weitter Duckss teorija svemira

Author: Weitter Duckss (Slavko Sedic) Zadar Croatia

English Pусски

Materija koja je obuhvaćena ovim radom je svemir. Ciljevi su stvaranje niza relacija ili odnosa dvije ili više relacija dokaza koji su povezani (npr. masa/radijus) kako bi se stvorile nove mjerljive vrijednosti. Promatranje se kreće od očitog (crvene zvijezde čine 76,45% svih zvijezda naše galaksije) i tome se pridaje upravo tolika važnost a izbjegava se donositi zaključke na osnovu upečatljivih ali minornih vrijednosti (npr. sjajne plave zvijezde čine 0,00003% od ukupnog broja zvijezda naše galaksije).

Promatranje svake teme se bazira na velikim cjelinama (ukupan broj galaksija, ukupan broj zvijezda u Mliječnom putu, pravilnostima koje, uz uvažavanje razlika, vrijede za sve promatrane jedinice ili pojave povezane sa svim tijelima, izbjegavajući parcijalne ili pojedinačne izdvojene dijelove cjeline. Svemir promatram kroz nastajanje materije, rast i dezintegraciju. Rotaciju uvodim kao nezaobilaznu vrijednost koja stvara odnose između susjednih i udaljenih tijela. Starost svemira promatram kroz grubu minimalnu procjenu koliko je potrebno da neko tijelo dosegne određenu razinu okupljanjem materije, npr. vrijeme koje je potrebno da se okupi klaster zvijezda od nekoliko desetaka tisuća zvijezda na jednom mjestu putem privlačnih sila i rotacije. Polazim od prosudbe da je veći dio pojmova i dokaza opće poznat velikoj većini čitatelja pa ne postavljam poveznice (linkove) prema: što je zvijezda, galaksija, rotacija,  plavi ili crveni spektralni pomak, itd. Poimanje  kao: gravitacija, plimne sile, rotacija itd. ne podliježe službeno dogovorenim definicijama i često se strukturno razlikuju, npr. gravitacija (Zabranjeni članak) je skup efekata privlačne sile i rotacije tijela uslijed koje rotiraju i EM sile i na taj način utječu na tijela u orbiti i dalje do dosega privlačnih sila uvažavajući komponentu vrijeme. Unutar izlaganja ne koristim hijerarhiju prema ustaljenim pravilima.

Cijelo izlaganje je zaključak ili materijal oslobođen beskonačnih razlaganja i koristim minimalno potrebne dokaze vodeći se  iskustvom u raspravama na više foruma u HR, United States (2), Russian Federation (2) itd. Rasprave su doprinijele većoj kvaliteti materije i ovdje zahvaljujem svim učesnicima u njima kao i posjetiteljima rasprava ( bilo je preko 100.000 posjeta mojim temama na portalima sa preko 1.000 komentara, bez podataka za moju stranicu).

Čitati dalje Weitter Duckss teorija svemira 


.

Ostali članci:stariji 2016

.


www.unexplained-mysteries.com

Why craters, not the old 4.5 bil. years?

Why are meteorites older than the Earth?

Started by Weitter Duckss Sep 21 2015 08:22 PM

krateri width=

On Earth is discovered and excavated a large number of craters whose age is 100 years (obska explosion) to 2 billion years (Vredefort, Free State South Africa, Yarrabubba Western Australia Australia) . https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impact_craters_on_Earth

If the earth is 4.5 billion years old, why there are no traces (craters) formation. We should have craters from the time when the Earth was "cold" (4.2 bil. Years).

For all the meteorite was determined age of ~ 4.5 billion years for the oldest sample of the Earth, old age is estimated at 3.8 to 4,200,000,000 years, why? How old is the magma (the lava is still in eruption from the crater of the zero year)?

More: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Universe-and-rotation.html#growth1
and:
Universe and rotation (published in US, Ru und Cro)
Supernovae are not our creators Started by Weitter Duckss, March 28

We have been listening for too long that supernovae (or just, novae) are responsible for our existence. They brought heavy, essential elements to our planet. Iron, uranium and other complex elements are said to have come from the universe to form our Earth.

To make the absurdity even bigger, there are not so many (only a few dozen) remains, made by the star explosions. According to Wikipedia, the amount of these supernova remains inside our galaxy ranges from 25 (or 40, if planetary nebulae are included) to 100, if all other nebulae and particle clouds are included (a molecular cloud, Bok globules, interstellar cloud, etc.). For the sake of the example: if we identify every nebula or cloud to be an exploded star – which is highly incorrect – and compare them to the total quantity of stars in the galaxy (100 – 400 billion of stars), it can be concluded that it is a completely neglectable quantity, in terms of the observations of the processes inside the galaxy and beyond. ...
Weitter Duckss 28 Mar 2016... 90 replies.... 3,420 views... last comment... Derek Willis... 14 Apr 2016

Other articles on www.unexplained-mysteries.com look here

.


www.academia.edu

Weitter Duckss's Theory of the Universe

 

The Universe is the main theme, which is discussed in this paper. The objectives are creating the sequence of relations or connections of two or more relations of evidence (for example, mass – radius) to create new measurable values. The observation starts from the obvious (red stars make up to 76,45% of all stars in our galaxy) and namely such importance is given to that matter. Making conclusions based on some spectacular, but minor values, is avoided (for example, shiny blue stars make only 0,00003% from the total quantity of the stars in our galaxy).

The analysis of every topic is based on the big totalities (the total number of galaxies, the total number of stars in the Milky Way), on the regularities that apply to all observed units – with the exceptions included – or phenomena related to all objects, avoiding the partial or individual separated parts of the totality. The Universe is here analyzed through the formation of matter, its growth and disintegration. Rotation is introduced as a feature that must be addressed to; it creates the relations between the neighboring and distant objects. The age of the Universe is analyzed through the approximate minimal assessment of time needed for some object to reach a particular stage by gathering matter, for example: a time needed to create a cluster of stars, consisting of a few tens of thousands of stars in a single place, due to the gravitational force and rotation. The analysis starts from the assessment that the majority of notions and evidence are generally familiar to vast majority of readers, therefore no particular links, leading to the definitions of a star, a galaxy, rotation, blue and red spectral shift, etc., are cited here. The notions such as gravity, tidal forces, rotation, etc., do not follow officially accepted definitions and they often differ structurally; for example, ...

Gravitational waves – a great discovery or a great scandal (a plagiarism)?

... The assertion of the authors to have seen a collision of two hypothetical, scientifically unproven objects (the collision of two „black holes“) indicates that „something is rotten in the state of Denmark.“ Why? A great discovery does not need such presentations that automatically cause suspicion and start large-scale discussions. The only possible reason could be that they are throwing dust in our eyes and covering the truth about what they have really discovered.

A new article suddenly appeared on February 25th, http://phys.org/news/2016-02-pulsar-web-low-frequency-gravitational.html and all of a sudden, a new change of the already new paradigm occurred again. Gravitational waves could be created by pulsars that have a fast rotation!
This utter „shift“ seems to be at the core of the discovery, as well as the confirmation that these are not the gravitational waves, predicted by Einstein himself (he did not create nor did he accept the term „black hole“), but the waves emitted by every object that rotates around its axis; the faster the rotation – the more important the waves, and vice versa.

This is no Einstein anymore, this is Weitter Duckss and his texts, made in the last 12 years.
The Theory of Zadar was published in 2004. and there it is stated:

„The rotation of particles within a system, as well as the parts of a system inside the particular structures, is the weight, and is also a gravity, which unites the force of attraction, ...


Other articles in English language:Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+13 New articles) The universe is rotating, after all


www.newtheory.ru

Bселенная и вращение (почему телескопы врут? ...)

  СообщениеВетер Дыкcc11 окт 2015, 07:43

Введение: Почему телескопы врут?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#2d Где эта СИНГУЛЯРНОСТЬ?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#7d Гравитация и антигравитация; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#5d

ВСЕЛЕННАЯ И ВРАЩЕНИЕ

Автор: Weitter Duckss (Славко Седич) Задар Хорватия
Переводчик: проф. Зоран Чoco (Зуле);zcoso@unizd.hr

Достаточно посмотреть одну из многочисленных фотографий Вселенной и её частей, чтобы понять, что она, на самом деле, объём, расширяющийся во всех направлениях до границ видимости наших телескопов и спутников для исследования Вселенной. Этот факт нельзя забывать никогда, ни в момент, иначе нам очень легко может случиться, что объёмное пространство начинаем воспринимать как поверхность, плоскость или его сравнивать с предметами и явлениями на Земле.

В объёме нет прямых или кривых линий, или каких-то других геометрических объектов; существует только открытый объём, расширяющийся вдаль до 13.8 миллиардов световых лет. Эта цифра относится к объекту (галактике), обнаруженному с Земли с помощью наших инструментов. Это возможно только потому, что объекты, чья масса больше 10% массы нашего Солнца (и некоторые меньшие объекты, у которых выполнились для того нужные условия) постоянно излучают радиацию, которую инструменты регистрируют как свет.

Kosmos


Процессы во Вселенной

26 дек 2015, 10:47

Как это можно видеть в результатах исследований процессов на Земле, все процессы кругообразные: появляются, увеличиваются и разлагаются. Разложение материи очень частое явление во Вселенной. Самый радикальный пример – случаи взрывов звёзд разных величин, называемых новыми и сверхновыми, в зависимости от величины взорванной звезды. Другие способы разложения материи происходят при столкновениях объектов во Вселенной или радиации с видимой материей. ...


sdnnet.ru/forum

АТОМЫ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? и други

atom


Теория Вселенной Веиттера Дуксса (часть 1)

Bcеленная - это тема, охваченная рамками этого дела. Его цель - сочинить ряд реляций или отношений между двумя или больше реляциями взаимосвязанных доказательств (например, масса-радиус), чтобы сочинить новые измеримые свойства. Наблюдения проводятся от видимого (красные звёзды составляют 76,45% всех звёзд нашей галактики) и к этому добавляется именно такая, большая важность, а пытается избежать выводы, полученные на основе впечатляющих, но маргинальных количеств (например, блестящие голубые звёзды составляют 0,00003% совокупного количества звёзд нашей галактики).

Обсуждение каждой темы базируется на больших целых (совокупное количество галактик, совокупное количество звёзд во Млечном Пути, и т.д.), правильностях, которые являются действительными - уважая разницы - для всех наблюдаемых единиц или явлений, связанных со всеми объектами, с попыткой избежать частичные или индивидуальные выделенные части какого-то целого. Я анализирую Вселенную через происхождение материи, её увеличение и разложение. Вращение приводится как необходимое свойство, производящее отношения между смежными и отдалёнными объектами. Старость Вселенной я анализирую с помощью общей, минимальной оценки времени, которое нужно чтобы какой-то объект приобрёл определённую величину с помощью накопления материи; например, нужное время, чтобы путём притяжательных сил и вращения, на одном месте собрались в один кластер несколькие десятки тысяч звёзд. Начинаю с мышлением, что бóльшая часть понятий и доказательств общеизвестна большинству читателей, и поэтому не приношу здесь ссылки к: что такое звезда, галактика, вращение, синее или красное спектральное смещение, и т.д. ...

Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 13 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается

.

space.com-commentary.html "Red giants are stars that are nearing the end of their fuel supplies and have begun to puff up and expand."

Over 75.45% of stars in the Milky Way are red stars. We have a new prophets of doomsday!
Authors measurements must decide whether the red star and a cold or the B type hot and blue-white.
Betelgeuze has about 1,000 radius of the Sun and is still alive as well as small, red star mass 0,008 mass Sun.
It's time to "science" determine type of fuel for each star (kerosene, oil, radioactive, wood, gas ...) it would be a "great" contribution to humanity.

"The causal relation between a star and its temperature, gravity, radius and color"

Great, Mysterious Balls of Fire Speed by Dying Star
By Elizabeth Howell, Space.com Contributor | October 6, 2016 07:19pm ET

Red giants are stars that are nearing the end of their fuel supplies and have begun to puff up and expand. While the fireballs could not have been ejected by the star, it could be that an unseen companion star is responsible for the chaos, according to a new study of this cosmic firing squad. ..

Space.com

.

phys.org-commentary

September 10, 2016

"Theory suggests that flares or a stellar wind, both of which are driven by magnetic fields, could scour the planet and strip away any atmosphere. In that case, Proxima b might be like Earth's Moon - located in the habitable zone, but not at all friendly to life. "

The atmosphere of the body has its own process and does not depend on solar Vjetori. This is evident in the Sun system (Mercury has no atmosphere, the Earth and Venus, have the atmosphere, Mars has little atmosphere, the moon has no atmosphere). There is no link between the formation of the atmosphere and the solar wind. Despite this shortcoming, the article is good. From the observation of the interior of the Earth we know that all bodies have multiple layers. It excludes "fully convective and therefore unable to support magnetic dynamos" red and other stars.

Proxima Centauri might be more sunlike than we thought
October 11, 2016

An artist's illustration depicts the interior of a low-mass star. Such stars have different interior structures than our Sun, so they are not expected to show magnetic activity cycles. However, astronomers have discovered that the nearby star Proxima Centauri defies that expectation and shows signs of a 7-year activity cycle. Credit: NASA/CXC/M.Weiss

Read more at: http://phys.org/news/2016-10-proxima-centauri-sunlike-thought.html#jCp


.

NASA commentary

"Those factors are the reddening of light due to the expansion of space, the universe's dynamic nature, and the absorption of light by intergalactic dust and gas. All combined, this keeps the night sky dark to our vision."

Okay, but why is darkness 100 miles above the Earth's surface? Why is darkness between the Sun and the planets and other bodies? Here, there is no mentioned factors!

"The Sun emits radiation (not light), which by itself is not made of photons and it does not glow either. There is a dark space without visible matter between the Sun and Earth. Light appears when radiation collides with the visible matter ; in our case, with the atmosphere. On the Moon, it is the Moon's surface, etc. radiation does not glow, nor does matter, except for the radiation-emitting objects. Light is created when there is a collision of radiation and matter.

The causal relation of space and the absence of light in Universe

Oct. 13, 2016
Hubble Reveals Observable Universe Contains 10 Times More Galaxies Than Previously Thought

The universe suddenly looks a lot more crowded, thanks to a deep-sky census assembled from surveys taken by NASA's Hubble Space Telescope and other observatories.
Astronomers came to the surprising conclusion that there are at least 10 times more galaxies in the observable universe than previously thought.

NASA

 

.


http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Weitter-Duckss-Theory-of-the-Universe.pdf

 


http://www.ijoart.org/research-paper-publishing_october-2016.shtml

 


http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?The-observation- process-in-the-universe-through-the-database.pdf

certifikat3

http://www.ijoar.org/journals/IJOAR/Volume4_Issue11_november2016.html