svemir3
English
Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+14 New articles) The universe is rotating, after all
Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 14 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается
Hrvatski Weitter Duckss teorija svemira Svemir i vrtnja (+ 15 novih članaka) Objavljeni članci (2013, 14, 15.) Svemir, što je to U potrazi za izgubljenim svemirom (knjiga)

2004.
Theory of Zadar Zadarska teorija
krateri
 Kontakt e-mail:wduckss@gmail.com

Zašto postoje  razlike u strukturi tijela našeg sustava?


R/B

Objekt

Satelit

Ø gustoća g/cm3

Radius km

Poluos orbite km

1

Mars

Phobos

1,876

11,27

9.376

2

 

Deimos

1.4718

6,2

23.463,2

3

Jupiter

Amalthea

0,857

83,5

181.365,84

4

 

Io

3,528

1.821,6

421.700

5

 

Europa

3,013

1.560,8

670.900

6

 

Ganymede

1,936

2.634,1

1.070.400

7

 

Callisto

1,8344

2.410,3

1.882.700

8

Saturn

Janus

0,63

89,5

151.460

9

 

Enceladus

1,609

252,1

237.948

10

 

Tethys

0,984

531,1

294.619

11

 

Dione

1.478

561,4

377.396

12

 

Rhea

1.236

763,8

527.108

13

 

Titan

1,8798

2.575,5

1.221.870

14

 

Hyperion

0.544

135

1.481.009

15

 

Iapetus

1,088

734,5

3.560.820

16

Uranus

Miranda

1,20

235,8

129.390

17

 

Ariel

1.592

578,9

191.020

18

 

Umbriel

1,39

584,7

266.000

19

 

Titania

1,711

788,4

435.910

20

 

Oberon

1,63

761,4

583.520

21

Neptun

Proteus

~1,3

210

117.647

22

 

Triton

2,061

1.353,4

354.800

23

Pluto

Charon

1,707

603,6

19.591

24

Haumea

Hi`iaka

~1

~160

49.880

25

Haumea

 

2,6

620

 

26

Eris

 

2.52

1163

 

27

Pluto

 

1,86

1.187

 

28

Neptune

 

1,638

24.622

 

29

Uranus

 

1,27

25.362

 

30

Saturn

 

0,687

58.232

 

31

Jupiter

 

1,326

69.911

 

32

Ceres

 

2,161

965,2

 

33

Vesta

 

3,456

572,6

 

34

67P/Ch-G

 

0,533

4,1x3,3x1,8

 

35

Mars

 

3,9335

3.389,5

 

36

Earth

 

5,514

6.371

 

37

 

Moon

3.344

1.737,1

384.399

38

Venus

 

5,243

6.051,8

 

39

Mercury

 

5,427

2.439,7

 

40

Sun

 

1,408

695.700 eq

 

Eris-ov mjesec Dysnomia (https://en.wikipedia.org/wiki/Dysnomia_(moon)) je izvan granica naše sigurnosti u dobivanju podataka (to je vidljivo kod bližeg tijela Haumea), ali ne smije se zaboraviti da znanstvenici danas sa „visokom sigurnošću“ donose „relevantne“ podatke za egzo planete udaljene desetima i tisućama svjetlosnih godina. Dakle mjerenja nisu pouzdana i kao takva ih treba uzimati, tj. sa rezervom.

Iz tabele najočitije je da nije nimalo jednostavno prepoznati obrazac koji bi plijenio svojom jasnoćom i jednostavnošću. Uzmemo li činjenicu da veća gustoća znači i složeniju kemijsku strukturu tijela u pogledu elemenata i spojeva, vidimo da gustoća tijela nema izraženu pravilnost. Tijelo 67P/Churymov-Garasimenko (nazvan komet) ima manju gustoću od svih tz. plinovitih planeta. Iako je bliži Suncu on je tvrd i Philae (https://en.wikipedia.org/wiki/Philae_(spacecraft)" title="Philae (letjelica)) je nesmetano sletio na njegovu površinu. Ova činjenica jasno ukazuje da plinoviti planeti su čvrsta (i čvrsta/rastaljena) tijela sa impozantnim atmosferama. Postoje čvrsta tijela sa još manjom gustoćom: Pan 0,42, Atlas 0,46, Pandora 0,48 g/cm3 svi su sateliti Saturna itd.

Veću gustoću imaju tijela bliže centralnom tijelu (radi većih efekata plimnih sila), koja imaju veću masu i višu temperaturu prostora (Ariel/Umbriel; Titania/Oberon; Proteus/Triton; Rhea/Iapetus; Galileovi sateliti; Phobos/Deimos; unutarnji/vanjski planeti itd). To nikako ne znači da sva tijela spadaju u ovu skupinu. Sama podjela asteroida na S, M i V tip ukazuje na dramatično odstupanje. Jedan dio tijela u početku kada prilazi bliže Suncu postaje gušće (uklanjaju se hlapljive tvari a visoke temperature pogoduju nastanku složenijih elemenata). Drugi dio tijela je nastao u raspadima (unutarnjih-veća gustoća, vanjskih-manja gustoća) tijela uslijed sudara. I kod jednih i drugih mora se uzeti u obzir nastavak rasta doticanjem manjih tijela na njihovu površinu.  Dobar dio satelita također ne poštuje dosljedno pravilo (gustoća, masa, blizina centralnom tijelu, temperatura prostora) što ukazuje na različitu povijest ovih tijela prije njihovog zarobljavanja od centralnog tijela. Svakako dio pripada i raznovrsnom sastavu tijela koja stalno bombardiraju satelite i ostala tijela. Manje je vjerojatno da će gušći asteroidi iz asteroidnog pojasa pogađati vanjska tijela za razliku od unutarnjih jer privlačne sile Sunca su superiorne.

Zaključak bi bio da obrazac vezan uz procese nastajanja tijela je vrlo složen i dinamičan (u stalnom je pokretu i rastu). Složenost tijela vezana je za temperaturu prostora, masu tijela te snagu ukupnih plimnih sila. Nadalje na složenost utječe i položaj tijela u odnosu na planet, Sunce, kao i asteroidni pojas. Također bitnu ulogu igra vrijeme kada je tijelo zarobljeno i koliko je dugo provelo u blizini Sunca (perihelion) i na kojoj distanci.

Članak ima za cilj uklanjanje biblijskog razmišljanja o istovremenom nastanku svih tijela i njihovoj nepromjenjivosti vremenom i ukazivanje da se sve može obrazložiti već prihvaćenim dokazima i procesima.


Weitter Duckss teorija svemira

Author: Weitter Duckss (Slavko Sedic) Zadar Croatia

Materija koja je obuhvaćena ovim radom je svemir. Ciljevi su stvaranje niza relacija ili odnosa dvije ili više relacija dokaza koji su povezani (npr. masa/radijus) kako bi se stvorile nove mjerljive vrijednosti. Promatranje se kreće od očitog (crvene zvijezde čine 76,45% svih zvijezda naše galaksije) i tome se pridaje upravo tolika važnost a izbjegava se donositi zaključke na osnovu upečatljivih ali minornih vrijednosti (npr. sjajne plave zvijezde čine 0,00003% od ukupnog broja zvijezda naše galaksije).

Promatranje svake teme se bazira na velikim cjelinama (ukupan broj galaksija, ukupan broj zvijezda u Mliječnom putu, pravilnostima koje, uz uvažavanje razlika, vrijede za sve promatrane jedinice ili pojave povezane sa svim tijelima, izbjegavajući parcijalne ili pojedinačne izdvojene dijelove cjeline. Svemir promatram kroz nastajanje materije, rast i dezintegraciju. Rotaciju uvodim kao nezaobilaznu vrijednost koja stvara odnose između susjednih i udaljenih tijela. Starost svemira promatram kroz grubu minimalnu procjenu koliko je potrebno da neko tijelo dosegne određenu razinu okupljanjem materije, npr. vrijeme koje je potrebno da se okupi klaster zvijezda od nekoliko desetaka tisuća zvijezda na jednom mjestu putem privlačnih sila i rotacije. Polazim od prosudbe da je veći dio pojmova i dokaza opće poznat velikoj većini čitatelja pa ne postavljam poveznice (linkove) prema: što je zvijezda, galaksija, rotacija,  plavi ili crveni spektralni pomak, itd. Poimanje  kao: gravitacija, plimne sile, rotacija itd. ne podliježe službeno dogovorenim definicijama i često se strukturno razlikuju, npr. gravitacija (Zabranjeni članak) je skup efekata privlačne sile i rotacije tijela uslijed koje rotiraju i EM sile i na taj način utječu na tijela u orbiti i dalje do dosega privlačnih sila uvažavajući komponentu vrijeme. Unutar izlaganja ne koristim hijerarhiju prema ustaljenim pravilima.

Cijelo izlaganje je zaključak ili materijal oslobođen beskonačnih razlaganja i koristim minimalno potrebne dokaze vodeći se  iskustvom u raspravama na više foruma u HR, United States (2), Russian Federation (2) itd. Rasprave su doprinijele većoj kvaliteti materije i ovdje zahvaljujem svim učesnicima u njima kao i posjetiteljima rasprava ( bilo je preko 100.000 posjeta mojim temama na portalima sa preko 1.000 komentara, bez podataka za moju stranicu).

Čitati dalje Weitter Duckss teorija svemira 


.

Ostali članci:stariji 2016

.


www.unexplained-mysteries.com

Why craters, not the old 4.5 bil. years?

Why are meteorites older than the Earth?

Started by Weitter Duckss Sep 21 2015 08:22 PM

krateri width=

On Earth is discovered and excavated a large number of craters whose age is 100 years (obska explosion) to 2 billion years (Vredefort, Free State South Africa, Yarrabubba Western Australia Australia) . https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impact_craters_on_Earth

If the earth is 4.5 billion years old, why there are no traces (craters) formation. We should have craters from the time when the Earth was "cold" (4.2 bil. Years).

For all the meteorite was determined age of ~ 4.5 billion years for the oldest sample of the Earth, old age is estimated at 3.8 to 4,200,000,000 years, why? How old is the magma (the lava is still in eruption from the crater of the zero year)?

More: http://www.svemir-ipaksevrti.com/Universe-and-rotation.html#growth1
and:
Universe and rotation (published in US, Ru und Cro)
Supernovae are not our creators Started by Weitter Duckss, March 28

We have been listening for too long that supernovae (or just, novae) are responsible for our existence. They brought heavy, essential elements to our planet. Iron, uranium and other complex elements are said to have come from the universe to form our Earth.

To make the absurdity even bigger, there are not so many (only a few dozen) remains, made by the star explosions. According to Wikipedia, the amount of these supernova remains inside our galaxy ranges from 25 (or 40, if planetary nebulae are included) to 100, if all other nebulae and particle clouds are included (a molecular cloud, Bok globules, interstellar cloud, etc.). For the sake of the example: if we identify every nebula or cloud to be an exploded star – which is highly incorrect – and compare them to the total quantity of stars in the galaxy (100 – 400 billion of stars), it can be concluded that it is a completely neglectable quantity, in terms of the observations of the processes inside the galaxy and beyond. ...
Weitter Duckss 28 Mar 2016... 90 replies.... 3,420 views... last comment... Derek Willis... 14 Apr 2016

Other articles on www.unexplained-mysteries.com look here

.


www.academia.edu

Weitter Duckss's Theory of the Universe

 

The Universe is the main theme, which is discussed in this paper. The objectives are creating the sequence of relations or connections of two or more relations of evidence (for example, mass – radius) to create new measurable values. The observation starts from the obvious (red stars make up to 76,45% of all stars in our galaxy) and namely such importance is given to that matter. Making conclusions based on some spectacular, but minor values, is avoided (for example, shiny blue stars make only 0,00003% from the total quantity of the stars in our galaxy).

The analysis of every topic is based on the big totalities (the total number of galaxies, the total number of stars in the Milky Way), on the regularities that apply to all observed units – with the exceptions included – or phenomena related to all objects, avoiding the partial or individual separated parts of the totality. The Universe is here analyzed through the formation of matter, its growth and disintegration. Rotation is introduced as a feature that must be addressed to; it creates the relations between the neighboring and distant objects. The age of the Universe is analyzed through the approximate minimal assessment of time needed for some object to reach a particular stage by gathering matter, for example: a time needed to create a cluster of stars, consisting of a few tens of thousands of stars in a single place, due to the gravitational force and rotation. The analysis starts from the assessment that the majority of notions and evidence are generally familiar to vast majority of readers, therefore no particular links, leading to the definitions of a star, a galaxy, rotation, blue and red spectral shift, etc., are cited here. The notions such as gravity, tidal forces, rotation, etc., do not follow officially accepted definitions and they often differ structurally; for example, ...

Gravitational waves – a great discovery or a great scandal (a plagiarism)?

... The assertion of the authors to have seen a collision of two hypothetical, scientifically unproven objects (the collision of two „black holes“) indicates that „something is rotten in the state of Denmark.“ Why? A great discovery does not need such presentations that automatically cause suspicion and start large-scale discussions. The only possible reason could be that they are throwing dust in our eyes and covering the truth about what they have really discovered.

A new article suddenly appeared on February 25th, http://phys.org/news/2016-02-pulsar-web-low-frequency-gravitational.html and all of a sudden, a new change of the already new paradigm occurred again. Gravitational waves could be created by pulsars that have a fast rotation!
This utter „shift“ seems to be at the core of the discovery, as well as the confirmation that these are not the gravitational waves, predicted by Einstein himself (he did not create nor did he accept the term „black hole“), but the waves emitted by every object that rotates around its axis; the faster the rotation – the more important the waves, and vice versa.

This is no Einstein anymore, this is Weitter Duckss and his texts, made in the last 12 years.
The Theory of Zadar was published in 2004. and there it is stated:

„The rotation of particles within a system, as well as the parts of a system inside the particular structures, is the weight, and is also a gravity, which unites the force of attraction, ...


Other articles in English language:Weitter Duckss's Theory of the Universe Universe and rotation (+13 New articles) The universe is rotating, after all


www.newtheory.ru

Bселенная и вращение (почему телескопы врут? ...)

  СообщениеВетер Дыкcc11 окт 2015, 07:43

Введение: Почему телескопы врут?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#2d Где эта СИНГУЛЯРНОСТЬ?; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#7d Гравитация и антигравитация; http://www.svemir-ipaksevrti.com/Ruski-Kosmos.html#5d

ВСЕЛЕННАЯ И ВРАЩЕНИЕ

Автор: Weitter Duckss (Славко Седич) Задар Хорватия
Переводчик: проф. Зоран Чoco (Зуле);zcoso@unizd.hr

Достаточно посмотреть одну из многочисленных фотографий Вселенной и её частей, чтобы понять, что она, на самом деле, объём, расширяющийся во всех направлениях до границ видимости наших телескопов и спутников для исследования Вселенной. Этот факт нельзя забывать никогда, ни в момент, иначе нам очень легко может случиться, что объёмное пространство начинаем воспринимать как поверхность, плоскость или его сравнивать с предметами и явлениями на Земле.

В объёме нет прямых или кривых линий, или каких-то других геометрических объектов; существует только открытый объём, расширяющийся вдаль до 13.8 миллиардов световых лет. Эта цифра относится к объекту (галактике), обнаруженному с Земли с помощью наших инструментов. Это возможно только потому, что объекты, чья масса больше 10% массы нашего Солнца (и некоторые меньшие объекты, у которых выполнились для того нужные условия) постоянно излучают радиацию, которую инструменты регистрируют как свет.

Kosmos


Процессы во Вселенной

26 дек 2015, 10:47

Как это можно видеть в результатах исследований процессов на Земле, все процессы кругообразные: появляются, увеличиваются и разлагаются. Разложение материи очень частое явление во Вселенной. Самый радикальный пример – случаи взрывов звёзд разных величин, называемых новыми и сверхновыми, в зависимости от величины взорванной звезды. Другие способы разложения материи происходят при столкновениях объектов во Вселенной или радиации с видимой материей. ...


sdnnet.ru/forum

АТОМЫ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? и други

atom


Теория Вселенной Веиттера Дуксса (часть 1)

Bcеленная - это тема, охваченная рамками этого дела. Его цель - сочинить ряд реляций или отношений между двумя или больше реляциями взаимосвязанных доказательств (например, масса-радиус), чтобы сочинить новые измеримые свойства. Наблюдения проводятся от видимого (красные звёзды составляют 76,45% всех звёзд нашей галактики) и к этому добавляется именно такая, большая важность, а пытается избежать выводы, полученные на основе впечатляющих, но маргинальных количеств (например, блестящие голубые звёзды составляют 0,00003% совокупного количества звёзд нашей галактики).

Обсуждение каждой темы базируется на больших целых (совокупное количество галактик, совокупное количество звёзд во Млечном Пути, и т.д.), правильностях, которые являются действительными - уважая разницы - для всех наблюдаемых единиц или явлений, связанных со всеми объектами, с попыткой избежать частичные или индивидуальные выделенные части какого-то целого. Я анализирую Вселенную через происхождение материи, её увеличение и разложение. Вращение приводится как необходимое свойство, производящее отношения между смежными и отдалёнными объектами. Старость Вселенной я анализирую с помощью общей, минимальной оценки времени, которое нужно чтобы какой-то объект приобрёл определённую величину с помощью накопления материи; например, нужное время, чтобы путём притяжательных сил и вращения, на одном месте собрались в один кластер несколькие десятки тысяч звёзд. Начинаю с мышлением, что бóльшая часть понятий и доказательств общеизвестна большинству читателей, и поэтому не приношу здесь ссылки к: что такое звезда, галактика, вращение, синее или красное спектральное смещение, и т.д. ...

Pусски
Теория Вселенной Веиттера Дуксса Вселенная и вращение (+ 13 Новые статьи) Вселенная всё-таки вращается

.

space.com-commentary.html

"Because the fossils contain a variety of iron that is most likely the product of a supernova event that occurred light-years from Earth, .."

"Sun Photospheric composition (by mass) Hydrogen 73.46%, 24.85% Helium, Oxygen 0.77%, 0.29% Carbon, Iron 0.16%, 0.12% Neon, Nitrogen 0.09%, 0.07% Silicon .."
"The amount of matter contained in the Crab Nebula's filaments (ejecta mass of ionized and neutral gas; mostly helium) is estimated to be 4.6 ± 1.8 mass Sun." Wikipedia

If the iron trace at the stars and the remnants after supernovae what it should be the star of the author of the article, as half the mass of the galaxy?

Supernova ash has been discovered in fossils that were created by bacteria on Earth, a new study finds.
www.space.com

.
phys.org-commentary

17 hours ago

Still a little cheating.
Do they know in the US what is plagiarism?
Whether controls it anyone? How authors are protected of plagiarism??
"The Wrong Ideas About Life Creating Zones"
http://www.svemir-ipaksevrti.com/Universe-and-rotation.html#Life

7 hours ago

Merkury has a temperature of 100-700 ° K and the average 340. 
Without rotation and a certain mass which creates a pressure forces (along with tidal forces from the star) that give a molten interior and dynamic geological processes is pointless to discuss the habitable zone. 
Mars + min. 2x mass Venus = planet full of life. Venus + rotation = there was once a life today very difficult conditions and the mass extinction at the very end.
Different systems (faster or slower rotation) = the different values.

A new Goldilocks for habitable planets
August 19, 2016

"..A new study, appearing in the journal Science Advances on Aug. 19, suggests that simply being in the habitable zone isn't sufficient to support life. A planet also must start with an internal temperature that is just right.

"If you assemble all kinds of scientific data on how Earth has evolved in the past few billion years and try to make sense out of them,"

Read more at: http://phys.org/news/2016-08-goldilocks-habitable-planets.html#jCp


see all comments on phys.org in one place